Koningin Paolaprijs voor creativiteit en innovatie in het onderwijs 2019

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Leerkrachten Diederik Roelandts en Dirk Staf van het Miniemeninstituut in Leuven staan op het podium als een van de drie laureaten van de Koningin Paolaprijs voor creativiteit en innovatie in het onderwijs 2019 voor hun ILM-project “individuele leerlingenmobiliteiten in buitenlandse partnerscholen“. Beide leerkrachten kregen hun prijs uit de handen van Hare Majesteit Koningin Paola in de koninklijke serres van Laken.

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bestaat sinds 1996 en bekroont ieder jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep. De Stichting Koningin Paola wil op die manier de creativiteit en toewijding belonen van onderwijzers die niet alleen kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel van originele pedagogische projecten.

De Prijs beloont een leerkracht of een groep leerkrachten voor de verwezenlijking van een pedagogisch modelproject dat de kwaliteit van het onderwijs nastreeft. Het gaat om initiatieven die een vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geven aan de gekozen onderwijsdoelen.

ILM – het bekroonde project – staat voor individuele leerlingenmobiliteiten. “Sinds 2015 bieden we onze leerlingen van de 3de graad de kans om ook buiten de schoolmuren aan hun 21ste-eeuwse vaardigheden te werken. Dit is mogelijk dankzij ons groeiende netwerk van buitenlandse partnerscholen waar onze leerlingen meerdere weken tot enkele maanden naar school kunnen gaan”, zegt Dirk Staf.

“In de 3de graad TSO krijgen leerlingen de kans om een stukje van hun laatste jaren secundair onderwijs in een buitenlandse partnerschool te volgen. Naast taalvaardigheid werken de leerlingen via deze mobiliteiten ook enorm aan hun interculturele competenties, leren ze hun studiewerk plannen en hun eigen leerstijl en -vermogen onderzoeken”, gaat Dirk Staf verder.

“Het in handen nemen van het eigen leerproces is geen evidentie maar via de leerovereenkomst die wij tussen mobiliteitsleerlingen, ouders en leerkrachten opstellen en de afspraken die hieraan gekoppeld zijn, is dit tot nu toe altijd mooi gelukt. De motivatie en het welbevinden van de leerlingen die zonder dit project nooit deze leerkans hadden gekregen, zijn extra succesfactoren”, weet Diederik Roelandts.

De leerlingen krijgen van hun leerkrachten de opdracht voor een miniscriptie mee naar de buitenlandse partnerschool. Daarnaast volgen ze zelf ook nog ca. 50% van de lessen, ook in de plaatselijke taal. Ze doen aan e-learning (afstandsleren) waarbij ook onze collega’s uitgedaagd worden om innovatief met hun lesinhouden om te gaan. Vaak gehoorde kritiek was dat buitenlandse leerervaringen niet geschikt zouden zijn voor middelbare scholieren, dat ze dit niet zouden aankunnen, dat ze zouden falen enz.

“Uit de uitgevoerde mobiliteiten is echter het tegendeel gebleken en zijn er mooie voorbeelden van flipped classroom, videotutorials en skypelessen gegroeid, iets waar we in het begin enkel maar konden van dromen”, gaat Diederik Roelandts verder. “Ook de evaluatiemethode in de richting Internationaal Projectmanagement staat dankzij dit project ter discussie. De “afstandsaanpak” brengt met zich mee dat er flexibeler en anders (ook formatief) geëvalueerd moet worden”, aldus Diederik nog.

De initiatiefnemende leerkrachten hebben hiervoor een eigen systeem met evaluatierubrics bedacht, gebaseerd op de leerplandoelen, de 21ste-eeuwse vaardigheden en een feedbacksysteem (ook met zelfevaluatie) in woorden. Technisch hebben ze dit eerst uitgewerkt in Excel, daarna in Microsoft Forms. De analyse hiervan gebeurt vervolgens in Power BI. En ze zitten niet stil want het feedbacksysteem dat de basis vormt voor een monitoringgesprek, wordt binnenkort nog verfijnd met behulp van een voortgangsmonitor.

De laatste jaren zijn beide leerkrachten er met hun Europese leerinitiatieven telkens weer in geslaagd om leerlingen opnieuw zin in leren te geven, hun geloof in eigen kunnen te verhogen, perspectief en energie te bieden om van hun studies iets te maken en vooral ook met volle goesting vooruit te kijken richting hoger onderwijs of de jobmarkt.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters