“Kernversterking geen prioriteit voor Stad Aarschot”

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Vlaams minister Philippe Muyters trekt 3.000.000 euro uit om gemeentes te ondersteunen bij hun kernversterkend winkelbeleid. Het stadsbestuur van Aarschot besliste om geen project in te dienen. “Een ongelofelijke nalatigheid” vindt N-VA Aarschot.

Het decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid dat vorig jaar werd goedgekeurd, wil de Vlaamse steden en gemeenten ertoe aanzetten inspanningen te leveren om hun kernwinkelgebied te versterken. Hiervoor lanceerde minister Philippe Muyters een éénmalige oproep om via premiestelsels de Vlaamse gemeenten te ondersteunen bij de financiële maatregelen die ze hiervoor ontwikkelen.

Concreet gaat het om subsidiemaatregelen voor de gevelrenovatie van handelspanden binnen het kernwinkelgebied; aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter en winkel in het kernwinkelgebied; verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied; aanpassingswerken om van één of meer panden een geschikte handelszaak te maken. Maar ook nieuwe types premies komen in aanmerking indien een gemeente kan aantonen hoe dit het kernwinkelgebied zal versterken.

De verbazing van N-VA Aarschot was groot toen, op vraag van gemeenteraadslid Bart Dehaes aan bevoegd schepen Paglialunga, tijdens de gemeenteraad van 23 oktober bleek dat de stad Aarschot niet eens de moeite heeft gedaan om een subsidiedossier in te dienen. De schepen antwoordde dat hij noch zijn mensen op de hoogte waren van de oproep en dat zijn dossier nog niet ‘matuur’ genoeg was voor indiening.

“Zeer vreemd” reageert N-VA Aarschot voorzitter Bob D’hoedt. “Zowel VVSG (de Vereniging van Steden en Gemeenten) als het agentschap Innoveren en Ondernemen hebben de oproep vanaf februari 2017 meermaals gecommuniceerd. De stad Aarschot is een vaste klant op de ronde tafels waar deze oproepen ter sprake komen. Het had de volledige maand april tot en met juni de tijd om een dossier in te dienen”.

“Een ongelofelijke gemiste kans is dit” vindt Dehaes. “Van de 52 ingediende projecten werden maar liefst 51 projecten weerhouden. Een goed onderbouwd dossier maakte grote kans om gesubsidieerd te worden.”

De stad loopt volgens N-VA Aarschot 90.000 € aan subsidie mis door nalatig bestuur. “Dit bestuur vindt het meer opportuun om een handelaarstaks in te voeren dan de gereikte hand met subsidies vanuit Vlaanderen aan te nemen” antwoordt D’hoedt. “Dan is er maar één conclusie: de versterking van de kernwinkelgebieden is voor de stad duidelijk geen prioriteit”.

Op de foto industrieterrein Nieuwland in Aarschot.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer