Katrien Houtmeyers (N-VA): “Hoog tijd dat Leuven de parkeerproblematiek aanpakt”

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) vindt het hoog tijd dat de stad de parkeerproblematiek op haar grondgebied aanpakt. Vooral de communicatie rond parkeermogelijkheden kan volgens haar een pak beter. Ze volgt daarin de opmerkingen die handelaarsorganisatie Liefst Leuven eerder maakte.

Liefst Leuven is voorzichtig positief over 2018 maar heeft ook kritiek op het stadsbestuur. Vooral haar aanpak van de verkeerscirculatie en parkeergelegenheden blijft een heikel punt. “Een moeilijk punt in Leuven blijft het circulatieplan. We beseffen dat het een internationale trend is: alle grote steden weren de auto steeds meer uit hun centra. Maar Liefst Leuven is een vereniging van handelaars en ondernemers en die hebben klanten nodig. Veel van die klanten komen met de auto omdat ze niet anders willen of kunnen. Je kan mensen wel in de richting van de fiets of de bus duwen maar zo werkt het niet altijd. In dat geval nemen ze de auto en rijden ze naar het shoppingcenter in Woluwe of naar het Gouden Kruispunt.”

Een gedeeltelijke oplossing ziet Van de Velde in een betere communicatie over de parkeermogelijkheden in de stad. “We moeten in elk geval blijven communiceren over de vele parkeermogelijkheden, over de Shop&Go plaatsen en over het feit dat Leuven nog steeds bereikbaar is met de auto”, aldus Marc Van De Velde. “Wij zullen dat zeker doen en ik hoop dat de stad en ook de handelaars ons daarin zullen volgen. Meer Shop&Go plaatsen en een elektrisch busje tussen parkings en het centrum kunnen ook helpen. Verder moeten we de Bondgenotenlaan haar grandeur teruggeven zodat we een wapen hebben tegen onder meer e-commerce. E-commerce veroorzaakt extra files, extra vervuiling en vernietiging van teruggestuurde producten op grote schaal, om nog maar te zwijgen van de slavernij in de magazijnen van de internetmarchands en bij hun zelfstandige chauffeurs.”

N-VA-politica Katrien Houtmeyers volgt de mening van Liefst Leuven volledig. Ook zij is immers begaan met de Leuvense horeca en handel. “Het is eigenlijk al vijf na twaalf. Het circulatieplan en de e-commerce hebben de Leuvense handel zwaar schade toegebracht met leegstand en teruglopende omzetten tot gevolg. Begrijpend knikken en dan de handel het zelf maar laten uitvissen is geen  goed bestuur! Concrete maatregelen dringen zich op, zowel qua bereikbaarheid als duidelijke communicatie. Vooral opletten dat de slinger niet naar de andere kant omslaat en we een fietsfundamentalisme gaan creëren waar mensen die van verder komen winkelen of moeilijker te been zijn niet aan kunnen deelnemen. De handel is een belangrijk onderdeel van onze stad en mag niet stiefmoederlijk blijven behandeld worden.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans