Kandidaten gezocht voor nieuwe adviesraden

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Met de start van de nieuwe legislatuur hernieuwt de gemeente Holsbeek ook haar adviesraden. Na de installatie van de gemeente- en OCMW-raad, stelt de gemeente ook deze raden samen.

De lokale adviesraden zijn een manier om burgers inspraak te geven en te laten meedenken over het beleid dat onze gemeente voert.
Holsbeek beschikt over 12 verschillende adviesraden: beheersorgaan bibliotheek, jeugdraad, cultuurraad, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, seniorenraad, sportraad, adviesraad voor toerisme, landbouwraad, welzijnsraad, milieuadviesraad, verkeersadviesraad en KMO-raad.

Inwoners die interesse hebben om in één of meerdere adviesraden te zitten, kunnen zich kandidaat stellen tegen uiterlijk 1 april.
Kandidaturen zijn welkom op het adres van de gemeente t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen (Dutselstraat 15, Holsbeek) of via info@holsbeek.be.

 

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters