Jongensclubs ondertekenen doopcharter KU Leuven voorlopig niet

Ann Peeters
12 maanden geleden
door Ann Peeters

Na de fatale afloop van een doop van studentenclub Reuzegom in december 2018 legde de universiteit het doopcharter dat samen met studentenkoepel LOKO, en met de hogescholen UCCL en LUCA werd ontwikkeld, opnieuw voor aan de studentenclubs die eerder hadden geweigerd dit te onderschrijven. Het bijgewerkte doopcharter werd inmiddels bevestigd door LOKO, en ook de meisjesclubs hebben het charter ondertekend. De jongensclubs deden dat vooralsnog niet.

Meteen na het overlijden van een KU Leuven-student ten gevolge van de doop van studentenclub Reuzegom kregen de studentenclubs opnieuw de kans om het charter te onderschrijven. Dit charter is een concrete vertaling van het tuchtreglement, dat respect voor de medemens vooropstelt, naar de context van een studentendoop. Het werd opgesteld in nauw overleg met hogescholen UCLL en LUCA, en met de erkende studentenkringen via de Leuvense studentenkoepel LOKO, waarmee de universiteit op heel wat vlakken nauw samenwerkt. De clubs onderschreven dit charter, en er werd afgesproken om dit verder te formaliseren na de examens van januari.

De afgelopen weken hebben LOKO en de andere partners, en ook de meisjesclubs, deze finale versie van het charter ondertekend. De jongensclubs deden dit vooralsnog niet omdat ze nog met eigen interne regelgeving bezig zijn.

Studentenclubs, zoals Reuzegom er één was, bestaan volledig onafhankelijk van de universiteit en de hogescholen, maar tellen onder hun leden ook studenten van deze hogeronderwijsinstellingen. Die instellingen beschouwen dit doopcharter als referentietekst voor ál hun studenten, en dit onafhankelijk van hun lidmaatschap van welke vereniging ook. Rector Luc Sels benadrukt daarom: “Als eigen regels van de clubs hun leden tot meer zorgvuldigheid aansporen kan dit enkel helpen, maar over het doopcharter zelf wordt niet meer onderhandeld. Eigenlijk verwachten we van onze studenten dat ze zich gewoon engageren om hun gezond verstand te gebruiken. Daar kan moeilijk iets op tegen zijn. De overgrote meerderheid van de studenten steunt dit volmondig en daarin spelen LOKO en de erkende kringen een voortrekkersrol. Ik wil hen hier dan ook voor bedanken en feliciteren.”

Ter herinnering, na een eerste overleg met de rector in december gaven de clubs aan dat ze bereid waren om het charter te onderschrijven. Rector Sels benadrukt nogmaals: “Een doop of ontgroening mag geen vernedering zijn, het moet een verwelkoming zijn en dat mag ludiek zijn. Een doop moet vooral in alle veiligheid en met respect kunnen plaatsvinden. Dat willen we met dit charter bewaken. Net daarom vind ik het een bijzonder krachtig signaal dat de meisjesclubs zich via het charter engageren om daar actief aan mee te werken. Het is spijtig dat de jongensclubs het charter nog niet willen ondertekenen. We verwachten dat ze dit de komende weken alsnog zullen doen en gaan er van uit dat ze ook in hun interne organisatie stappen zetten met oog op meer veiligheid en respect. In essentie gaat dit om gezond verstand, basisrespect voor de medemens én veiligheid. Ik hoop oprecht dat alle clubs er mee voor zullen zorgen dat de mensonterende en gevaarlijke activiteiten van december 2018 nooit meer herhaald worden.”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters