Jeanne Devos komt naar ‘Jeanne Devosplein’ in Kessel-Lo

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Femma-vrouwen uit Vlaams-Brabant verzamelen op vrijdag 20 april op het Benedenplein in Kessel-Lo en ontmoeten er Jeanne Devos. Jeanne Devos is ondertussen een stevige Leuvenaar. Momenteel woont ze in Heverlee. Samen pleiten ze ervoor om het Benedenplein alsnog van naam te veranderen in ‘Jeanne Devosplein’.

Jeanne Devosrichtte in 1985 in India ‘The Domestic Workers’ op, een organisatie die het lot van huispersoneel drastisch veranderde. Intussen liet ze de dagelijkse leiding over aan zeer bekwame vrouwen ter plaatse. De organisatie telt ondertussen meer dan 4 miljoen vrouwen en kinderen en behartigt nog elke dag het lot van meer dan 80 miljoen huispersoneelsleden. Stilzitten in Leuven kent Jeanne Devos natuurlijk niet. Bijna dagelijks onderhoudt ze contacten met de organisatie in India via WhatsApp. Ze volgt de organisatie op de voet.

Dat Femma- vrouwen Jeanne Devos ontmoeten op het Benedenplein is niet toevallig. Vijf jaar geleden hebben de partners van Beweging.net (toen nog ACW Leuven) heel wat acties ondernomen om het Benedenplein om te dopen tot het ‘Jeanne Devosplein’. Meer dan 2000 fotohandtekeningen werden toen verzameld.

Femma, een vrouwenorganisatie èn partner van Beweging.net, is eveneens begaan met het lot van kwetsbare vrouwen zowel hier als wereldwijd. Ze blijft ijveren voor die herdoping. Ze heeft daar nog steeds goede redenen voor:

– Jeanne Devos is ereburger van de stad Leuven sinds 2010. Een terechte titel en waardering voor haar werk, haar inzet en haar kracht.

– Haar naam is onlosmakelijk verbonden met de 4 miljoen leden van haar organisatie in India. De naam Jeanne Devos is een blijvende verwijzing naar het lot van huispersoneel overal ter wereld.

– Wat Jeanne Devos heeft bereikt in India, heeft effecten in de rest van de wereld. Het werk is nog niet klaar. Huispersoneel blijft een kwetsbare groep, ook in België.

– Er is nog een sterke inhaalbeweging in Leuven nodig om straten en pleinen naar vrouwen te benoemen: slechts 8 procent van de straten in Leuven is vernoemd naar een vrouw.

– Net als het station van Leuven is Jeanne Devos een sterk symbool van gezonde diversiteit: mensen van gelijk welke rang, stand, nationaliteit, cultuur, religie, levensbeschouwing, ….. passeren dagelijks dit plein. Mensen kunnen wel degelijk “samensporen”.

– Regelgeving is tijds- en plaatsgebonden en kan wel degelijk veranderen. De regel in Vlaanderen, dat straten en pleinen enkel kunnen vernoemd worden naar personen die overleden zijn, is zo’n voorbeeld.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans