INTERVIEW: Katrien Houtmeyers, 2e plaats N-VA “Politica tussen de mensen”

Bart Mertens
2 jaar geleden
door Bart Mertens

Kandidaat-burgemeester Lorin Parys krijgt met Katrien Houtmeyers (37) een sterke vrouw naast zich op de verkiezingslijst van N-VA. Houtmeyers is een succesvol onderneemster en wil zich in de politiek manifesteren als een politica tussen de mensen met bijzondere aandacht voor de lokale handel en KMO’s. “Ik wil van Leuven opnieuw een bruisende stad maken, onder meer door de mobiliteit te herbekijken”, klinkt het gedreven.

Een nieuw gezicht in de Leuvense politiek. Wie is Katrien Houtmeyers?

“Ik ben in de eerste plaats een vrouw die gedreven is in alles wat ze doet. Die gedrevenheid zit verweven in mijn DNA. Na mijn studies arbeidspsychologie aan de KU Leuven werd ik onderneemster. Zo ben ik medeoprichter van het Leuvense bedrijf Primetime Communication Group waar ik de afdeling PR en influencermarketing in goede banen leid. Verder ben ik ook mede-eigenaar van Home & Garden Leuven, een zaak die gespecialiseerd is in tuinmeubilair van hoge kwaliteit. Daarnaast ben ik ook mama van Estelle en Evert én plusmama van Simon en Thomas.”

Mama, plusmama, onderneemster…Blijft er nog wel tijd over voor een politiek engagement?

“Een goede planning is van groot belang in het leven. Dat is zo in de zakenwereld maar net zo goed als mama, plusmama en echtgenote. En in de politiek is dat voor een goed beleid niet anders. Ik ben er 200% van overtuigd dat ik mijn engagement naar de kiezer kan waarmaken en de spreekwoordelijke sleutel daarvoor kan ik samenvatten in één woord: gedrevenheid. Ik vrees de combinatie tussen mijn gezin, mijn ondernemerschap en mijn politieke ambities niet. Integendeel, ik wil nieuwe energie vinden in een politiek mandaat. Er is niets mooier dan positieve verandering brengen in het leven van de mensen.”

Je kiest voor N-VA. Waarom?

“Omdat ik ervan overtuigd ben dat N-VA nog groeimarge heeft in Leuven. Ik wil daar met mijn ervaring als onderneemster een wezenlijke bijdrage aan leveren. Je moet als ondernemer met een gefundeerde mening en visie niet in de hoek blijven staan. Volgens mij is N-VA de enige oppositiepartij die de echte verandering in Leuven kan inzetten na 24 jaar van hetzelfde. Volgens mij is een bestuur met N-VA nodig om van Leuven een nog betere stad te maken, een stad die in beweging is maar toch op maat van de mensen blijft.”

De stad Leuven was de voorbije legislaturen nochtans behoorlijk in beweging onder het bestuur van sp.a en CD&V…

“Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat de huidige meerderheid veel heeft gedaan voor Leuven. De stad is enorm veranderd in de voorbije 24 jaar. Ondanks al die inspanningen -die ik waardeer- is er toch nood aan een nieuwe wind in de Leuvense politiek. Leuven heeft nood aan een nieuw verhaal en een andere visie om de stad helemaal in de 21ste eeuw te brengen. N-VA heeft zeker de nodige frisse ideeën aan boord om die verandering bij wijze van spreken tot aan de voordeur van de mensen te brengen. Het gaat in de Leuvense politiek om innovatie en die moet zich doorzetten van de stoep van de mensen tot in de bedrijfswereld. Mijn boodschap aan de kiezer is eenvoudig: wie echte verandering wil, moet N-VA kiezen op 14 oktober.”

Je krijgt meteen de tweede plaats op de lijst. Voel je de druk op je schouders?

“Natuurlijk is er druk. Dat is logisch maar ik sta sterk in mijn schoenen om mijn ideeën over te brengen naar de kiezer. Als onderneemster ben ik het gewend om met druk om te gaan. Meer zelfs, een gezonde dosis druk haalt het beste in me boven. Uiteindelijk is het altijd de kiezer die beslist over de politieke toekomst. Ik kan enkel zeggen dat die tweede plaats de weerspiegeling is van mijn ambitie om te wegen op het beleid. Ik neem deel aan de verkiezingen om te winnen. Dat is in mijn carrière als onderneemster nooit anders geweest. Als je iets doet dan moet je er 200 % voor gaan. Ook in de politiek gaat het op het einde van de rit over resultaten halen, net zoals in de ondernemerswereld.”

Welke resultaten heb jij concreet voor ogen in de Leuvense politiek?

“Ik wil in de eerste plaats een stem zijn voor de mensen nadat ik heb geluisterd naar hun stem. Het is belangrijk om als politica een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Eén van mijn prioriteiten is om van Leuven opnieuw een bruisende stad te maken. Die rol hebben we een beetje gelost de voorbije jaren. Om dat doel te bereiken, moet je onder meer de lokale handel en de KMO’s stimuleren met een goed beleid. Je kan dat niet los zien van de mobiliteit. Ik denk dat het nodig is om de globale mobiliteit te herbekijken, niet enkel in het centrum maar ook rond Leuven. Bovendien moet je ook de inwoners van de binnenstad én de deelgemeenten betrekken bij die discussie. In die zin ben ik voorstander van een evenwichtige dialoog met alle betrokken partijen in de mobiliteitsproblematiek. Een goed beleid voer je niet vanuit een ivoren politieke toren maar tussen de mensen, de handelaars en de ondernemers.”

ID-kit Katrien Houtmeyers

-37 jaar

-master in arbeidspsychologie (KU Leuven)

-mama van Estelle en Evert

-plusmama van Simon en Thomas

-medeoprichtster van Primetime Communication Group

-mede-eigenaar van Home & Garden

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens