Infrabel investeerde 10 miljoen euro in vernieuwing van spoorinfrastructuur tussen Leuven en Ottignies

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In de paasvakantie voerde Infrabel grote moderniseringswerken uit aan de spoorinfrastructuur op de spoorlijn 139 tussen Leuven en Sint-Joris-Weert. Ondermeer de sporen, dwarsliggers, wissels, bovenleidingen en verschillende overwegen werden vernieuwd op het 12 km lange spoortraject. Ook het spoorbaanvak tussen Sint-Joris-Weert en Ottignies wordt gemoderniseerd.

Deze noodzakelijke werkzaamheden werden lang vooraf, ongeveer een jaar geleden, gepland en minutieus voorbereid. Ze zijn ook afgestemd met NMBS en de betrokken gemeentebesturen. Infrabel investeerde in totaal tien miljoen euro in de vernieuwing van deze spoorlijn. Dit werd opgedeeld in vier miljoen euro voor het Vlaamse gedeelte en zes miljoen euro voor het Waalse gedeelte. Een investering voor een verdere verhoging van de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van het treinverkeer op deze spoorlijn die deel uitmaakt van een van de belangrijkste Europese goederencorridors.

Infrabel maakt van de gelegenheid gebruik om ook kabelwerken uit te voeren en onderhoudswerken te doen aan de spoorbermen (taluds), de bovenleiding en seininrichting. Na de vernieuwing van de spoor-infrastructuur zijn er nog testen en controleritten voorzien.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer