Infocenter FOD Financiën in Leuven geopend Elfde in België

De Federale Overheidsdienst Financiën opende begin september zowaar een infocentrum in Leuven, gelegen aan de Philipssite. Burgers en ondernemers kunnen er vanaf nu met allerhande vragen over financiële kwesties terecht

Leuven is al het elfde infocenter in België, wat bewijst dat deze trend in de lift zit.

In het infocenter krijg je info over onder andere een afbetalingsplan of een terugbetaling, om de wijziging van een rekeningnummer door te geven of om een kadastraal uittreksel te bekomen. Verder kan er aangifte gedaan worden of een attest verkregen worden omtrent eigendom en erfopvolging of om schuldvrij te zijn. Registraties van huurcontracten, schenkingen en nationaliteitsaanvragen kunnen er ook gebeuren.  Ze zijn wekelijks open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer