imec ontwerpt slimme technologie voor onderwijs op maat

Via je smartphone een vraag stellen aan de docent vooraan in de aula. Met sensoren de aandacht van studenten tijdens de les registreren. Van op verschillende locaties actief deelnemen aan dezelfde les. Het zijn maar enkele van de toepassingen die mogelijk worden door de lancering van het Edulab (KU Leuven, Barco en Televic) en het Smart Education-programma van imec. Met deze projecten maakt het gebruik van educatieve technologie in het Vlaamse onderwijs een sprong voorwaarts.

Uit internationale studies blijkt dat Vlaanderen hoog scoort op onderwijskwaliteit. Tegelijkertijd is het potentieel van technologie – waarvan de voordelen intussen in vrijwel alle maatschappelijke sectoren werden aangetoond – binnen educatie nog onvoldoende aangeboord. Om daar verandering in te brengen, en om ervoor te zorgen dat Vlaanderen gebruik kan maken van de modernste en meest efficiënte onderwijstechnologieën, worden vandaag twee initiatieven gelanceerd: het Edulab van de KU Leuven, Barco en Televic, en het Smart Education-programma van imec.

Het Edulab zet stevig in op multilocatieleren. Dankzij een digitale omgeving kunnen studenten op een andere locatie evenveel deel uitmaken van een les – met dezelfde interactiemogelijkheden – als de studenten die met de docent in dezelfde ruimte zitten. “In het Edulab willen we verder ontrafelen hoe een individu leert. Dat doen we door naar patronen te zoeken in grootschalige gebruikersdata en door de output van lerenden semi-automatisch te analyseren.  Met sensoren kunnen we ook hun aandacht monitoren en zo kijken waar ze tijdens het leerproces afhaken. Die kennis vertalen we dan in gedetailleerde richtlijnen voor onderwijsprofessionals. Zo kunnen ook zij nieuwe onderwijstechnologieën op een optimale manier inzetten. Anderzijds kunnen we op basis van die inzichten ook zelf innovatieve leeroplossingen-op-maat creëren”, aldus Piet Desmet (imec – ITEC – KU Leuven).

Het Smart Education-programma brengt dan weer onderzoekers van over heel imec samen voor de ontwikkeling van slimme onderwijstoepassingen. “Uiteraard gaan we met de onderzoeksresultaten zelf aan de slag. Via ons imec.academy-opleidingsprogramma bieden we immers een brede waaier aan professionele navormingscursussen aan rond nano-elektronica en digitale technologie; cursussen die studenten van over de hele wereld aantrekken. We maken daarbij nu al gebruik van een slimme ‘blended’ mix van e-learning en klassikale sessies waarbij de lesinhoud dynamisch wordt aangepast in functie van het niveau van de lerenden en de vragen die zij stellen. Dat trainingsaanbod willen we nu verder optimaliseren op basis van het Smart Education-onderzoek. Het is onze bedoeling om – via intelligente technologie – educatieve oplossingen aan te bieden die in de markt hun gelijke niet kennen en die volledig zijn afgestemd op het profiel van elke individuele student”, zegt Luc Van den hove, Algemeen Directeur en CEO van imec.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans