Huis Goffaerts definitief beschermd

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De bescherming als monument van het huis Goffaerts en de bijhorende stadstuin in de Kapucijnenvoer 22 is nu definitief. De minister had het eerder al voorlopig beschermd. Schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina is heel tevreden. “De bescherming kwam er na een procedureslag die wij uiteindelijk wonnen. We kunnen hiermee een sterk signaal geven aan promotoren: erfgoed in Leuven is niet vogelvrij.”

De woning dateert van 1896 en werd ontworpen door Joris Helleputte, stichter van de Boerenbond en dé architect van de neogotiek. Andere bekende Leuvense neogotische gebouwen zijn het Justus Lipsiuscollege in de Minderbroederstraat, het Heilig Hartinstituut in Heverlee en het Seminarie Leo XIII in de Vesaliusstraat.

Procedureslag

Het was de stad Leuven die de bescherming gevraagd had om dit waardevolle pand zo te behoeden voor onoordeelkundige verbouwingen. De schepen van Monumentenzorg had met lede ogen de plannen moeten aanzien om deze waardevolle woning om te bouwen tot studentenkoten. Er waren ook plannen om tegen de woning aan te bouwen.

De stad verleende geen bouwvergunning maar de eigenaar kreeg in beroep gelijk bij de bestendige deputatie. Om het erfgoed te vrijwaren, ging de stad in beroep tegen de vergunning bij de raad voor vergunningenbetwisting. In die periode verwijderde de eigenaar jammer genoeg enkele waardevolle interieurelementen zoals de monumentale trap in houtsnijwerk, prachtige schouwen en muurschilderingen. Ook brak hij de mozaïekvloer uit.

Toch bleef het nog meer dan de moeite waard om tot bescherming over te gaan. “De vraag tot bescherming past helemaal in ons erfgoedbeleid”, zegt Dirk Vansina. “We willen een inhaalbeweging maken in de bescherming van ons erfgoed. Leuven telt maar zo’n 230 beschermde monumenten terwijl Mechelen er 400 heeft. Dat zegt genoeg. We hebben dan ook een lijst overgemaakt aan de minister met waardevol erfgoed dat dringend beschermd moet worden. Minister Bourgeois steunt ons in dit beleid en is bereid gevonden om meer Leuvens erfgoed te beschermen.”

Gambrinus

Enkele maanden geleden tekende minister Bourgeois op vraag van de stad ook de voorlopige bescherming van het pand aan de Blijde Inkomststraat 11. Het gaat om de eigen woning van architect Louis Van Arenbergh, gebouwd in 1870 en eigendom van de KU Leuven. Momenteel doet de woning dienst als fakbar van Letteren.

En recent ondertekende de minister ook de voorlopige bescherming van het zeer waardevolle café Gambrinus op de Grote Markt. De eigenaar heeft gedurende decennia dit prachtige interieur in stand gehouden. Het is een pareltje van een typisch 19de-eeuws neorenaissance interieur met eikenhouten lambriseringen, spiegel, toog en glazenkast, lederen banken. Tegen de wanden prijken fraai geschilderde taferelen die de geschiedenis van het bier verbeelden. Het interieur is nog afkomstig van het oorspronkelijke café Gambrinus dat zich op de hoek van de Eikstraat en Boekhandelstraat bevond. Het werd in 1932 verhuisd naar de huidige Gambrinus en bleef tot op vandaag onveranderd. De eigenaars hebben er altijd zeer goed zorg voor gedragen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans