“Hoog tijd voor een toegankelijk en bruikbaar station”

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Defecte liften en roltrappen, ouders die hun buggy de trap op slepen, ouderen en rolstoelgebruikers die zich moeizaam een weg banen naar het perron, toeristen met zware koffers op zoek naar liften. Al maanden lijkt het station van Leuven meer op een ingewikkeld hindernissenparcours dan op een publieke ruimte die voor iedereen aangenaam en toegankelijk zou moeten zijn.

“Dit is een centrumstad als Leuven onwaardig. Hoe is het mogelijk dat duizenden reizigers hier dagelijks hinder van moeten ondervinden? Waarom doet de NMBS hier niets aan?”, vragen Dorien Meulenijzer en Mieke Vandermotte (sp.a Leuven) zich af. “Twee van de vijf liften op de passerelle waren weer defect tijdens het weekend, momenteel is er nog een buiten werking”, zegt Vandermotte. “Door een defecte lift werd vorige week voor mij een trein last-minute verlegd van spoor 2 naar spoor 4, met alle gevolgen van dien voor alle andere treingebruikers”, aldus Meulenijzer.

Liften en roltrappen die werken, zijn geen overbodige luxe voor vele reizigers. Elk perron zou op elk moment bruikbaar en toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarom vragen Meulenijzer en Vandermotte aan de NMBS om snel werk te maken van kwaliteitsvolle en functionerende liften. Ze stellen zich ook vragen bij de overeenkomst van de NMBS met de private partner die de liften beheert. Ook een goede en permanente werking van roltrappen vormt voor hen een dringende prioriteit.

Daarnaast zien Meulenijzer en Vandermotte een grote meerwaarde in duidelijke en geactualiseerde informatie. Ze vragen de NMBS te werken met kleurcontrasten of in gesproken vorm en ook op informeren door middel van pictogrammen en digitale apps. Dat is interessant voor een grote groep mensen, onder andere personen met een beperking, anderstaligen, ouderen of jongeren. Ook stewards die bezoekers helpen bij vragen of problemen zouden al veel kunnen oplossen.

Ook ACOD Spoor Leuven stoort zich aan de defecte liften en roltrappen. “Het stationspersoneel en de reizigers zijn het beu. We hebben de problematiek aangekaart op de gewestelijke paritaire commissie van vrijdag 24 november. We kregen het antwoord dat er een onderhoudscontract met de privéfirma werd afgesloten waarin een gegarandeerde werking dient te worden verzekerd van 90%. Wel, laat me duidelijk zijn, het stationspersoneel gaat voor 100% dienstverlening aan de reizigers!”, zegt gewestelijk secretaris René Smets.

Kris Eykens, voorzitter ACOD Spoor Leuven: “ Het stationspersoneel  stelt zich bovendien de vraag waarom fietsers de liften niet zouden mogen gebruiken. Universiteitsstad Leuven profileert zich terecht als een fietsstad, het station is dan ook een belangrijke partner in dit streven. Ook zijn defecte roltrappen en liften bijzonder hinderlijk voor andersvalide reizigers. De toegankelijkheid van het station is essentieel voor alle reizigers! Het station is per definitie het visitekaartje van een stad.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans