Holsbeek wil geen verstedelijking

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op vraag van het gemeentebestuur van Holsbeek blijft het hele grondgebied van de gemeente buiten de afbakening van het Stedelijk Gebied Leuven.

De afbakening van het stedelijk gebied wordt uitgetekend door de Vlaamse overheid.

Ze geeft aan binnen welk gebied de stedelijke functies van de centrumstad Leuven zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Zo worden er binnen het stedelijk gebied meer wooneenheden per hectare voorzien, onder andere door hoogbouw (meer bouwlagen) toe te laten. Er worden ook bijkomende bedrijvenzones en andere stedelijke ontwikkelingen voorzien. De afbakening van het stedelijk gebied omvat ook delen van gemeenten die aan Leuven grenzen, zoals Herent, Rotselaar en Bierbeek.

Holsbeek kiest evenwel voor het behoud van haar dorpskarakter. “Holsbeek is een landelijke en groene woongemeente, en dat moet zo blijven,” zegt burgemeester Hans Eyssen. “Wie in Holsbeek komt wonen, doet dat om in een dorp te wonen, niet in een voorstad. Daarom hebben we tien jaar geleden al de keuze gemaakt om geen derde bouwlaag toe te laten. Een zekere verdichting van de kernen kan, en is ook onvermijdelijk. Maar de leefbaarheid en woonkwaliteit blijven voor ons op de eerste plaats staan. Het behoud van het landelijk en groen karakter van onze gemeente is al zeventien jaar de kern van ons ruimtelijke-ordeningsbeleid.”

Holsbeek trekt deze lijn nu consequent door. “We hebben dit grondig onderzocht,” zegt burgemeester Hans Eyssen. “Voor onze inwoners zou een opname in het stedelijk gebied de nadelen van verstedelijking meebrengen, zonder de voordelen ervan. Wel meer drukte, meer hoogbouw, maar de ruimere financiering die de steden krijgen van Vlaanderen, krijgen we niet. Ook onze vraag naar een kleine bedrijvenzone tussen de E314 en het Wingepark werd door Vlaanderen niet ingewilligd. Dus hebben we gezegd: houd onze gemeente dan maar helemaal buiten het stedelijk gebied, dat is voor de woonkwaliteit van onze inwoners de beste keuze.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans