Holsbeek sluit overeenkomst met De Sprankel

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De gemeente Holsbeek sluit een overeenkomst met het lokaal dienstencentrum De Sprankel. Ook het OCMW van Holsbeek werkt samen met het LDC.

Samen willen de partners een adequate buurtgerichte aanpak ontwikkelen over het hele grondgebied van de gemeente Holsbeek zodat een fijnmazig netwerk ontstaat om ouderen structureel bij te staan in hun dagelijkse leven. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het bereiken van maatschappelijk kwetsbare ouderen en aan de integratie van de ouderen in de buurt.

De uitvoerende partner in deze overeenkomst is het lokaal dienstencentrum De Sprankel van het Woonzorgcentrum Sint-Margaretha. De Sprankel biedt dienstverlening aan in het WZC en neemt initiatieven in de vijf woonkernen van de gemeente.

Het dienstencentrum biedt een sociaal restaurant aan en organiseert cursussen en activiteiten die specifiek gericht zijn naar senioren maar openstaan voor iedereen. Het dienstencentrum werkt daarbij samen met het OCMW, en mikt op activiteiten die aanvullend zijn op het aanbod van de vrijwilligersverenigingen in de gemeente en hiermee geen concurrentie aangaan. Verder tracht De Sprankel het contact van thuiswonende ouderen met de buurt en met andere ouderen (in het WZC) te versterken. Het versterkt ook het contact tussen het WZC en de kinderen van basisschool De Zilverlinde door het toelaten van een doorgang op het terrein van het WZC tussen de lagere school en de tuin van de parochiezaal (die ook  gebruikt wordt door de kleuterschool). De doorgang heeft een afsluitbaar poortje en wordt gebruikt onder toezicht. De gemeente zal de kosten voor het plaatsen van het poortje op zich nemen.

De overeenkomst wordt gesloten voor de periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2019. De gemeente verleent een medefinanciering van 10.000 euro aan de opstart en werking van LDC De Sprankel. Tijdens de opstartfase kon het LDC immers op geen enkele toelage beroep doen. Sinds kort is het wel erkend en krijgt het ook medefinanciering van de Vlaamse overheid.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans