Holsbeek onteigent voor aanleg nieuwe sportterreinen

Kirsten Bosmans
4 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

De gemeente Holsbeek start een formele onteigeningsprocedure om een aantal gronden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de aanleg van sportterreinen aan de Bruul in Kortrijk-Dutsel.

Dat is vooral belangrijk voor de vele jeugdspelertjes en volwassen sporters van voetbalclub KDN United. Die fusieclub van Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel zal kunnen voetballen op de nieuwe locatie. De gemeente zal de terreinen aanleggen, de club bouwt een gebouw met kleedkamers en kantine. Op het terrein komt ook een Finse piste voor joggers, en de gemeente denkt ook aan een multifunctioneel speel- en sportterrein voor de buurt.

De gemeente stelde eerder al een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om de terreinen te herbestemmen van landbouwgebied naar recreatiegebied. In dat RUP was al een onteigeningsplan opgenomen. Van de totale oppervlakte van ruim vijf hectare in het RUP was één perceel al langer eigendom van de gemeente. Een tweede werd vorig jaar in der minne aangekocht. Met een derde eigenaar is er een schriftelijk akkoord over de aankoop. Met de vierde eigenaar is de gemeente al bijna vier jaar in onderhandeling, maar kon nog altijd geen akkoord bereikt worden. Met de vijfde eigenaar is er ook nog geen akkoord.

Om zeker te zijn dat de gemeente tijdig eigenaar is om zoals gepland volgend jaar de aanleg van de terreinen en kleedkamers te kunnen starten, start de gemeente nu de formele onteigeningsprocedure op voor alle gronden die de gemeente nog niet in eigendom heeft. Tijdens die procedure loopt nog altijd een onderhandeling over aankoop in der minne. Als er geen akkoord komt, zal de vrederechter uitspraak doen.

Burgemeester Hans Eyssen: “Het gemeentebestuur is niet blij dat het tot deze stap moet overgaan, maar nu dat de enige manier blijkt om een oplossing te realiseren voor de sporters van de oostelijke deelgemeenten Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel, aarzelen we niet.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans