Holsbeek kleurt speelpleinen groen

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Holsbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland kleuren zes speelterreinen in Holsbeek groen. Gisteren startten ze met het openbare Chiroterrein in Kortrijk-Dutsel.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten die de natuur terug binnenbrengen in het verstedelijkt landschap door bijvoorbeeld de speelterreinen in de gemeente te veranderen in groene speelplekken.

Met een provinciale subsidie van 20.000 euro realiseren de gemeente Holsbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw het Holsbeeks speelweefsel, een netwerk van zes groene speelplekken in de gemeente.

‘We willen het verstedelijkte landschap in onze provincie groen kleuren. We stimuleren gemeenten, scholen, bedrijven en organisaties dan ook om speelterreinen, speelplaatsen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en terreinen van zorginstellingen te vergroenen. Zo brengen we de natuur terug dichtbij de mensen. Als provincie trekken we hiervoor subsidies uit. De Regionale Landschappen zorgen voor de ondersteuning. Het project Holsbeeks Speelweefsel van de gemeente Holsbeek is hier een goed voorbeeld van, dat we graag ondersteunen met een subsidie van 20.000 euro’.

‘Het project omvat zes locaties, verspreid over de gemeente en gelegen langs het bestaande wandelnetwerk, die worden opgewaardeerd tot natuurlijke en laag dynamische rust-, speel- en picknickplekken. Elke locatie is gelegen in een verschillend landschapstype: de wijk Bergeveld, de Kartuizersstraat en het Chartreuzenbos in de gemeente Holsbeek, de Dreef in Kortrijk-Dutsel, de site van het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode en een perceel langs de holle weg in het verlengde van de Jansbergstraat in Nieuwrode’, zegt Annelies Vander Bracht, schepen van leefmilieu in Holsbeek.

De provinciale koesterburencampagne maakt ook deel uit van dit project. Op elke locatie worden inrichtingsmaatregelen getroffen om een soort, die van nature in de omgeving van de plek voorkomt, in de schijnwerpers te zetten. Dit gebeurt via houten totempalen en infoborden maar ook via het aanplanten van specifieke groenstructuren ten gunste van de gekozen koestersoort.

Het openbare terrein van Chiro Kortrijk-Dutsel is een eerste realisatie. Het Chiroterrein wordt er heraangelegd tot een groene speelplek waar natuur en recreatie samengaan. Er werd met de Chiroleiding een participatief traject doorlopen om samen tot een gedragen inrichtingsplan te komen. Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden gestart: de totempaal en het infobord van de koestersoort de patrijs werden geplaatst met de bijhorende toegangspoort tot het bestaande bosje.

‘Zondag stond de aanplant van de hagen, heggen, bosrand en bomen op het programma. Deze aanplant werd georganiseerd samen met de leiding en leden van de Chiro en gold als startschot voor de uitvoering van het hele project’, zegt Tinne Cockx van Regionaal Landschap Noord-Hageland.

Komende maanden zal dit terrein verder gerealiseerd worden. Er wordt nog een speelgracht en amfitheater aangelegd, een takkenril zal komen te slingeren doorheen het speelbosje en er worden samen met de Chiro twee wilgenhutten gemaakt. Tot slot zullen er nog boomstammen geplaatst worden die zullen dienst doen als speel- en zitelementen. Het inrichtingsplan, een terreinprofiel en inspiratiebeelden kunnen geraadpleegd worden in de bijlagen.

Ook met de uitvoering van de andere vijf locaties zal in de loop van 2018 gestart worden zodat alles tegen de zomer gerealiseerd is.

Het inrichtingsplan werd opgemaakt door het Regionaal Landschap Noord-Hageland en kwam tot stand na het doorlopen van een participatief traject met de Chiro.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer