Hogeschoolplein voorlopig beschermd als stadsgezicht

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft het Hogeschoolplein voorlopig beschermd als stadsgezicht. De stad had die bescherming gevraagd en is blij dat de minister op haar vraag inging.

Het Hogeschoolplein is een voorbeeld van vroeg 19e-eeuwse stadsplanning. De urbanisten van toen ontwierpen verschillende pleinen in Leuven : Sint-Jacobsplein, Herbert Hooverplein, Mgr. Ladeuzeplein en Hogeschoolplein. Ze ontwierpen een plein en legden regels vast over de bebouwing die er pas in de loop van de volgende decennia zou komen.

In de loop van de jaren werden nieuwe gebouwen opgetrokken rond het plein. Ze moesten voldoen aan bepaalde bouwvoorschriften. Het Raadgevend Commiteit voor Stadsschoon waakte hierover.

Typisch voor het Hogeschoolplein is dat de bebouwing en de groenaanleg nagenoeg intact is gebleven, in tegenstelling tot de andere pleinen zoals Ladeuzeplein en Hooverplein, die ook toen geconcipieerd werden. Vandaar dat de bescherming van dit plein werd gevraagd.

In tegenstelling tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld het recent aangelegde Helleputteplein, waarbij de aanleg van het plein en de bebouwing samen worden uitgevoerd, werd voor het Hogeschoolplein een concept met voorschriften uitgewerkt. Pas in de daaropvolgende decennia werd het concept stap voor stap door verschillende eigenaars ingevuld.

Om het plein te kunnen realiseren werden de verloederde gebouwen van de pedagogie ‘Het Varcken’ en het Standonckcollege afgebroken. De rechthoekige ruimte die zo ontstond werd genivelleerd met in het centrum een grasveld omzoomd door bomen.

Het plein combineert classisistische bebouwing uit de 18e eeuw die dateert van voor de aanleg van het plein in 1807 zoals Pauscollege, Maria-Theresiacollege, huidige Café De Werf met 19e met 20e-eeuwse neoclassisistische burgerhuizen die momenteel leeg staan (vroegere Everest Basecamp en pop-up restaurant Catch).

Schepen van monumentenzorg  Dirk Vansina (CD&V): “De bescherming van het plein als stadsgezicht is belangrijk omdat er bouwplannen zijn  voor de leegstaande vleugel tussen de Standockstraat en de Lakenweverstraat. Door de bescherming kunnen we het huidige karakter van het plein behouden. Gelukkig is ook de ontwikkelaar daarvan overtuigd. Bij het ontwerp van het project werd dan ook rekening gehouden met de erfgoedwaarde van de panden en het historisch karakter van het plein.”

Na deze voorlopige bescherming volgt een definitieve bescherming na 9 maanden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans