Ho.Re.Ca Leuven schiet circulatieplan af

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

Danny Justens, voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven, heeft het veelbesproken circulatieplan in Leuven omschreven als “de rode loper voor Gouden Kruispunt”. Duidelijke taal aan het adres van het stadsbestuur. Het blijft echter maar de vraag of de horeca zichzelf een cadeau doet door het circulatieplan te blijven afschieten.

Eerlijk is eerlijk: hoewel Danny Justens als voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven een niet mis te verstane stelling innam over het Leuvense circulatieplan begon hij zijn betoog met de boodschap dat de vereniging niet a priori negatief staat tegenover het nieuwe plan. Wat daarna volgde was echter een ‘maar’ in hoofdletters. “Dit plan is de rode loper uitrollen naar de Gouden Kruispunten en de Uplaces van deze wereld. Dit plan is niet doordacht, overhaast en zonder inspraak en zonder draagvlak ingevoerd. Jullie , dames en heren politici, mogen vertellen wat jullie willen maar wij horen de reacties van onze klanten , leveranciers en horeca-uitbaters. De mensen vertellen ons dat een bezoek aan de stad voor hen niet meer hoeft omwille van de slechte bereikbaarheid, de dure parkings , een streng repressief beleid en een verwarrende verkeerssituatie met veel files tot gevolg. Als voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven houd ik mijn hart vast. Doe er wat aan!!!!!”

De grotendeels terechte boodschap van Justens kwam ongetwijfeld aan bij het Leuvense stadsbestuur maar het blijft maar de vraag of een dergelijke harde publieke stellingname tegen het circulatieplan een cadeau is voor de handelaars en de horeca. Leuven Actueel wil niet betwisten dat er in meer of mindere mate omzetverlies is door het nieuwe verkeersplan maar blijven kloppen op de nagel met een voorhamer is doorgaans slecht nieuws voor de plank. Of met andere woorden: hoe meer je roept dat Leuven onbereikbaar is geworden, hoe meer de potentiële klanten dat ook voor waar aannemen en Leuven links laten liggen. In die zin kiest Liefst Leuven voor een andere strategie. Liefst Leuven houdt zich meer op de vlakte en dringt achter de schermen aan op broodnodige aanpassingen. Verschillende aanpak, hetzelfde doel. Feit is dat Liefst Leuven en Ho.Re.Ca Leuven elkaar nodig hebben om tot een beter Leuven te komen voor de handelaars en de horeca, in de coulissen en op het grote podium. Laat ons dan ook hopen dat beide organisaties de krachten (blijven) bundelen om druk uit te oefenen op het stadsbestuur. De horeca en de handelaars, hun leden dus, zullen dat zonder enige twijfel net zoals hun klanten bijzonder waarderen.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens