Het verkeer in Leuven in 2018, de cijfers

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

In 2018 registreerde de politie van Leuven 1.572 verkeersongevallen. Dat is een lichte daling met 57 feiten of 3,5 % in vergelijking met 2017 en het laagste cijfer sinds 2005. De daling situeert zich echter volledig bij de ongevallen met stoffelijke schade. Het aantal ongevallen met gewonden daarentegen daalt niet en neemt zelfs lichtjes toe. De politie blijft dan ook zwaar inzetten op acties om de verkeersveiligheid te verhogen. Met de oprichting van het fietsteam in de tweede helft van vorig jaar is de aandacht voor verkeer en vooral dan voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers nog flink toegenomen.

De 1.572 geregistreerde verkeersongevallen doen zich gespreid over het jaar voor, maar in mei (146 feiten), juni (147) en oktober (170) ligt het aantal hoger dan gemiddeld. Bij iets meer dan 78 % van de ongevallen (1.230 feiten) bleef het bij stoffelijke schade. In vergelijking met 2017 is dat een daling met of 5,1 %. Bij 339 ongevallen of 21,6 % raakten in totaal 389 personen gewond (366 licht en 23 zwaar). Dat is een stijging met 7 of 2,1 % in vergelijking met 2017. Vorig jaar registreerden we ook drie ongevallen met dodelijke afloop waarbij drie personen om het leven kwamen.

De meeste ongevallen deden zich net zoals vorig jaar voor op de grote invalswegen naar Leuven zoals de Tiensesteenweg (47), de Diestsesteenweg (42), de Naamsesteenweg (42), de Aarschotsesteenweg (36) en de Tervuursevest (36). Wel lag het aantal ongevallen op al deze plaatsen lager dan in 2017.

Bij 331 ongevallen of 21,1 % waren in totaal 397 kwetsbare weggebruikers. Hierbij waren 280 fietsers, 58 bromfietsers, 59 voetgangers betrokken. Daarvan raakten er 261 licht en 19 zwaargewond. Twee fietsers overleden aan hun verwondingen.

300 ongevallen of 19,1 % deden zich voor tijdens het weekend. Daarvan waren er 63 of 4 % van het totaal tijdens een weekendnacht. Bij die laatste ongevallenreeks vielen iets meer gewonden.

Controles blijven een noodzaak. De vaste flitspalen controleerden 46.675.101 wagens waarvan er 56.641 te snel reden (0,12 %). De anonieme flitsvoertuigen controleerden 156.311 voertuigen en daarvan werden er 6.723 geflitst (4,30 %).

Tijdens verkeerscontroles werden 302 bestuurders betrapt die te veel hadden gedronken. In 2017 waren dat er 386, in 2016 474. Wat rijden onder invloed van drugs betreft viel er geen daling te noteren. In 2018 werden 50 bestuurders onder invloed van drugs betrapt. Dat waren er 26 in 2017, 49 in 2016.

Controles op foutparkeren leverden voor 21.649 bestuurders een proces-verbaal op. 338 bestuurders of inzittenden die geen veiligheidsgordel droegen, gingen eveneens de bon op.

Ook fietsers werden gecontroleerd. Vorig jaar kregen 1.545 onder hen een boete omdat ze zonder licht rondreden na het invallen van de duisternis. Dat waren er 778 in 2017 en 1.098 in 2016. Ook in voetgangerszones en in éénrichtingsstraten werd gecontroleerd: 2.428 fietsers die in verboden richting of voetgangerszones reden, werden geverbaliseerd. Dat waren er 1.297 in 2017 en 666 in 2016. Tenslotte werden ook nog 131 fietsers die het rode verkeerslicht negeerden op de bon geslingerd. In 2017 waren dat er 132, in 2016 89.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer