Het is weer druk in Leuven

Kirsten Bosmans
4 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Het is weer druk in Leuven, met dank aan de studenten die met veel dromen, veel hoop en veel verleidingen begonnen zijn aan het nieuwe academiejaar. Opvallend gegeven: rector Luc Sels van de KU Leuven denkt eraan om de studiekeuze te koppelen aan de behaalde resultaten in het secundair onderwijs om de slaagcijfers te verhogen.

Was het vroeger beter? Die vraag sluipt wel eens geruisloos in de hoofden van mensen die zich met veel enthousiasme in het onderwijs gooien om onze jeugd voor te bereiden op een professionele carrière. Het basisonderwijs komt al eens onder vuur te liggen omdat er sprake zou zijn van pretonderwijs. Kort door de bocht: leuke tekeningen hebben de droge rekensommen verjaagd. Minstens een deel van de leerkrachten meent alvast dat een terugkeer naar de basis een goede zaak zou zijn om leerlingen beter voor te bereiden op het secundair onderwijs. Ook daar worden vragen gesteld over het niveau dat scholieren behalen na hun opleiding. Uit de PISA-resultaten blijkt dat Vlaanderen niet langer de beste leerling van de klas is, al blijft de kwaliteit van ons onderwijs wel hoog. Of we in het behaalde niveau een oorzaak moeten zoeken voor het stijgend percentage studenten dat faalt in het eerste jaar universitair onderwijs is voer voor discussie maar het zou een deel van het verhaal kunnen zijn. Misschien is het feit dat eerstejaars geconfronteerd worden met ‘veel’ in vergelijking met vroeger een ander deel van de puzzel. Veel sociale media, veel te zien op televisie, veel uitgaansmogelijkheden, veel luxe op kot, veel reizen, veel examenperiodes, veel flexibiliteit…Misschien is veel simpelweg teveel geworden voor jonge mensen die terecht alles willen beleven. In de oude tijd van kandidaturen en licenties was het wel even anders. Het leven van een student was eenvoudiger, duidelijker ook. Je begon eraan en je wist dat je tegen pakweg mei/juni de prof in de ogen moest kijken. Liep dat verhaaltje net iets teveel mis dan had je herexamens aan je broek en kon je je vakantie doorgaans op je buik schrijven. Zelfdiscipline was cruciaal. In het nieuwe systeem is er toch wat meer marge en het blijft maar de vraag of we studenten een plezier doen met al die mogelijkheden om vakken door te schuiven. Vroeger was dat de uitzondering, nu lijkt het wel de regel. Rector Luc Sels van de KU Leuven heeft er alvast genoeg van dat studenten te lang doen over hun studie. Daarom wil hij de studiekeuze koppelen aan de resultaten in het secundair onderwijs. De gevolgde richting zou Sels ook als ‘voorspeller’ willen meenemen, eventueel in combinatie met verplichte ijkingsproeven. Goed idee maar loert daar uitsluiting om de hoek? Volgens rector Sels niet. “Omdat we op geen enkele manier –toch niet op dit moment- denken aan bindende uitspraken. De keuze zal altijd bij de student liggen”, aldus de rector in een interview met ROB. In die quote schuilt een addertje onder het gras en wel in de woorden ‘toch niet op dit moment’. Laat het ons omschrijven als een ‘slip of the tongue’ in afwachting van de eventuele invoering van de voorstellen van Luc Sels. Vrije keuze is immers een fundament in ons onderwijs, zelfs al leidt dat tot falen. Vallen en weer opstaan is niet zelden een leerrijke ervaring. Blijven vallen en weer opstaan is dan weer een verspilling van tijd en middelen.

Bart Mertens

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans