Haachts station wordt binnenkort comfortabeler voor reizigers

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Haacht, de Brouwerij Haacht en NMBS gaan samen de stationsomgeving nieuw leven inblazen en het comfort voor de reizigers verhogen. De provincieraad van Vlaams-Brabant oordeelt op 8 november over de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Haacht’.

Hiermee wil de provincie, samen met de gemeente Haacht, NMBS en Brouwerij Haacht, de ruime omgeving van het station optimaliseren als regionaal openbaarvervoersknooppunt. De focus ligt op het verbeteren van het comfort van de reizigers via fietsenstallingen, aangename publieke ruimten en voorzieningen voor de reiziger aan het perron in de buurt van café ‘den Ast’.

Op 7 november worden de plannen voor de stationsomgeving van Haacht toegelicht in de Brouwerij Haacht op de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek.

Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning, geeft uitleg over het ruimtelijk uitvoeringsplan en de middelen die de provincie vrijmaakt voor het project; Frank Thyssen, afdelingschef NMBS Stations, geeft uitleg over het belang van een goede overstap tussen auto, fiets en openbaar vervoer; Karel Vermeiren, exploitatiedirecteur van Brouwerij Haacht, schetst de nieuwe perspectieven voor de brouwerij; Paul De Troyer, schepen van ruimtelijke ordening van Haacht, benadrukt tenslotte het belang van het project voor de stationsomgeving en voor de gemeente Haacht

 

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer