Grote werken op en rond de E314 in Vlaams-Brabant

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts investeert € 30 miljoen in de tweede fase van de grootschalige werken op en rond de E314. In deze fase wordt er onder andere een nieuwe fiets- autotunnel gebouwd onder de E314 in Wilsele, worden er verschillende bruggen onder handen genomen en wordt het viaduct van Wilsele verbreed om de toekomstige spitsstrook mogelijk te maken.

Vlaanderen pakt de E314 stap voor stap aan. In totaal zal er over meerdere jaren heen meer dan € 80 miljoen geïnvesteerd worden in vlotter en veiliger verkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trok vorig jaar al € 20 miljoen uit voor een grondige sanering van de noordelijke kant van het 35 jaar oude viaduct van Wilsele (rijrichting Brussel), dat 4 spoorlijnen én het kanaal Leuven-Dijle overbrugt.

Weyts investeert nu nog eens € 30 miljoen in de tweede fase van de werken, die een hele reeks verschillende ingrepen omvat. Zo komt er in Wilsele ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg een nieuwe tunnel onder de E314 voor fietsers en het lokale autoverkeer. Tussen Herent en Holsbeek komen er nieuwe en hogere geluidsschermen langs de beide zijden van de E314 en ook in Winksele worden de schermen vervangen in de richting van Brussel. De brug over het Vuntcomplex, de brug over de spoorlijn Leuven-Aarschot en de brug over de Pleinstraat worden grondig gesaneerd. Van in totaal 12 bruggen over de E314 worden de leuningen vernieuwd. De afrit Herent in de richting van Lummen wordt 250m langer gemaakt, om de lokale files aan de afrit op te lossen.

Een belangrijk onderdeel van deze tweede fase is de lokale verbreding van het viaduct van Wilsele. Geen eenvoudige ingreep, want een aannemer zal vier extra pijlers moeten plaatsen om dit mogelijk te maken. De verbreding van het viaduct is nodig voor de aanleg van de geplande spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot. Weyts wil zo zorgen voor een vlottere doorstroming voor alle mensen die nu dagelijks tijd verliezen op dit traject.

Samen met de bouw van de pijlers wordt ook het tracé van de Aarschotsesteenweg (N19) onder het viaduct verschoven. Door deze hertracering zal het vrachtverkeer niet meer onder de Duitse Brug door moeten en zullen vrachtwagens zich niet meer vastrijden. De verkeerssituatie voor de fietsers onder het viaduct wordt er ook veiliger op.

De spitsstrook wordt gerealiseerd in de derde fase van de werken (2021), goed voor nog eens € 30 miljoen. Wanneer die klaar is, wordt vanaf 2022 de Steenweg op Holsbeek (N229) heringericht voor veiliger verkeer en wordt er een toegangsweg naar het nog aan te leggen Wetenschapspark Leuven Noord aangelegd.

“Onze eigen provincie Vlaams-Brabant heeft zeker nood aan extra mobiliteitsinvesteringen en dat zowel in de weginfrastructuur als in de alternatieven voor de wagen”, zegt Weyts.

 

Werken Fase 2 (2019 – 2021) – € 30 miljoen
–       Bouw van een fiets- en autotunnel onder de E314 t.h.v. de Kessel-Losesteenweg

–       Sanering onderbouw, renovatie bovenbouw en verbreding viaduct Wilsele (richting Lummen)

–       Hertracering van de Aarschotsesteenweg (N19) onder het viaduct van Wilsele, inclusief structureel onderhoud tot aan kruispunt met Vuntcomplex

–       Sanering van drie onderbruggen van de E314 in Wilsele

–       Vernieuwen van leuningen en randbalken op 12 onderbruggen van de E314

–       Verlengen van de afrit Herent (richting Lummen) om fileproblematiek lokaal te remediëren

 

Werken Fase 3 (vanaf 2021) – € 30 miljoen
–       Aanleg spitsstrook Wilsele – Aarschot (fase 3) richting Lummen

–       Herinrichting Steenweg op Holsbeek (N229)

–       Toegang nieuw Wetenschapspark Leuven Noord

–         Vervangen, vernieuwen en verhogen van geluidsschermen langs beide zijden van de E314 tussen Herent en Holsbeek en in Winksele richting Brussel

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters