Grote en dringende vraag naar goede werkkrachten in thuiszorg en kinderopvang

Kirsten Bosmans
8 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

De vraag naar kwaliteitsvolle kinderopvang, poetshulp, thuiszorg en kraamzorg groeit. Het aantal vacatures neemt sterk toe en ze raken niet snel ingevuld.
Landelijke Thuiszorg en Landelijke Kinderopvang bundelen daarom, samen met VDAB, de krachten om mensen te werven. Beide organisaties werken ook aan een interessante invulling van de job.

Gezinnen zoeken hulp voor meer evenwicht tussen arbeid en gezin of hulp die zorgbehoevenden toelaat thuis te blijven wonen. Vooral in Vlaams-Brabant is de nood aan bijkomende krachten hoog. Landelijke Kinderopvang heeft 44 vacatures. Ook Landelijke Thuiszorg zoekt 40 nieuwe medewerkers.

De vele vacatures voor zorgkundigen/verzorgenden in de thuiszorg zijn moeilijk in te vullen. Nochtans kent de job vandaag een belangrijke opwaardering. Verzorgenden zijn niet langer de bejaardenhelpsters van weleer. In de thuiszorg verrichten zij een ganse waaier aan taken, zowel op het vlak van persoonsverzorging, huishoudelijke ondersteuning, schoonmaakhulp als psychosociale en agogische ondersteuning.

Marleen Vanhees, directeur Landelijke Thuiszorg: “Bovendien kunnen ze kiezen voor bv. kraamzorg, dagopvang, dementiekundige thuiszorg, nachtzorg. Kandidaten zonder het juiste diploma kunnen bij Landelijke Thuiszorg zelfs een opleiding op de werkvloer volgen, en ook stagiaires zijn bij ons zeer welkom!”

Landelijke Kinderopvang zoekt 44 nieuwe krachten om aan de vele aanvragen tegemoet te kunnen komen voor buitenschoolse kinderopvang, opvang in kinderdagverblijven of bij onthaalouders.

Mia Houthuys, directeur Landelijke Kinderopvang : “We proberen met jobcombinaties in te spelen op de vraag naar uitgebreidere dan deeltijdse contracten. We bieden kandidaten ook de kans om bv. twee interessevelden te combineren zoals kraamzorg en kinderopvang.”

Op 24 september organiseren beide organisaties samen een jobdag in Wijgmaal, Tienen en Asse voor verzorgenden, kraamverzorgenden, zorgkundigen, poetshulpen en kinderbegeleiders.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans