Grootste ondersteuningsnetwerk voor onderwijs in Vlaanderen van start Voorstelling project in Leuven

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Op 13 september gaat het Ondersteuningsnetwerk Centrum van start. Dat wordt meteen het grootste ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met een zorgnood in het Vlaamse onderwijs. Op woensdag 13 september wordt het Ondersteuningsnetwerk Centrum officieel voorgesteld in het Provinciehuis in Leuven.

Het Ondersteuningsnetwerk werd door elf inrichtende machten uit het GO!, OVSG en POV opgericht om gewone scholen in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg en Antwerpen te ondersteunen om leerlingen met een grote zorgnood beter onderwijs te bieden. De oprichting is een gevolg van het in juni gestemde ondersteuningsdecreet dat de groeiende groep kinderen met grote zorgnoden, die door het M-decreet de weg naar het gewone onderwijs vonden, beter te ondersteunen.

De gemeenten Aarschot, Leuven, Vilvoorde en Opwijk, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de scholengroepen 5, 8, 9, 10, 11, 12 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en het Provinciaal Onderwijs van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen werken actief samen om dit netwerk tot een performant ondersteuningsnetwerk uit te bouwen.

‘Met het Ondersteuningsnetwerk Centrum zijn we de eerste provincie in Vlaanderen die een provinciebreed behoeftedekkend aanbod brengt. Met dit ondersteuningsnetwerk komen we tegemoet aan de verzuchting van de Vlaamse overheid om samen te werken over de officiële netten heen. Maar wat sowieso het belangrijkste is, is dat we met dit ondersteuningsnetwerk tegemoet komen aan de ondersteuningsnoden en -behoeften van leerkrachten en leerlingen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer