Geluidsoverlast daalt opnieuw in Leuven

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het aantal meldingen van geluidsoverlast daalde in 2015 met bijna 5 procent tegenover het jaar voordien, een dalende trend die al aanhoudt sinds 2011. Dit is het beste bewijs dat de geïntegreerde aanpak van alle partners – politie en stad Leuven, horeca en studentenvertegenwoordigers – in de strijd tegen geluidsoverlast wérkt.

Cijfers

In 2015 kreeg de politie 2.212 meldingen van geluidsoverlast in Leuven. Dat was een daling met 113 meldingen of 4,9 procent.  Hiermee werd de dalende trend van de afgelopen vier jaar bevestigd.

Gemiddelde ontving de politie 184 meldingen van geluidsoverlast per maand met duidelijke pieken in de maanden oktober (260), november (224), april (200) en mei (215). De traditionele piek aan de start van het academiejaar was ook dit jaar weer duidelijk zichtbaar maar lag nu wel beduidend lager dan de voorgaande jaren.

Meer dan muziek in horecazaken

De meeste meldingen van geluidsoverlast hebben betrekking op geluidsoverlast van buren (38,5 % – muziek en personen), maar ook op geluidsoverlast van horecazaken (20,7 % waarvan ¾ door muziek en ¼ door personen) en op straatlawaai (17,3 % waarvan 80 % door personen). Andere bronnen van geluidsoverlast zijn onder meer feestjes, kotfuiven, werven, …

De nachten van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag blijven piekmomenten op het vlak van geluidsoverlast. Ruim 2/3 van de meldingen van geluidsoverlast situeert zich in Leuven centrum waar onder meer de Naamsestraat (vooral klachten over horecazaken, buren, straatlawaai en kotfuiven), het Joris Helleputteplein (vooral meldingen van straatlawaai) en de Tiensestraat (vooral klachten over buren, horecazaken, straatlawaai en kotfuiven) er uitspringen.

Politie ter plaatse

De cijfers betreffen (telefonische) meldingen van burgers/inwoners/studenten aan de politie. Dat elke melding ernstig wordt genomen, blijkt uit het feit dat in bijna 9 op de 10 gevallen de politie ook effectief ter plaatse ging. Wanneer de politie ter plaatse was, kon men bij iets minder dan 1/3 van de feiten ook effectief geluidsoverlast vaststellen.

  • Wanneer de politie ter plaatse kwam voor straatlawaai, kon men vaak niets meer vaststellen (in slechts 10 % van deze feiten kon men ook daadwerkelijk overlast vaststellen).
  • In geval van kotfeestjes kon men in 40 % van de gevallen daadwerkelijk geluidsoverlast vaststellen.

Proces-verbaal

In 2015 werden 172 processen-verbaal van geluidsoverlast opgesteld (waarvan 164 GAS-pv’s), een toename met 25 pv’s of +17,0 % t.o.v. 2014. Vooral in de maanden oktober (25), november (23) en in mindere mate in april (21) en februari (18) lag het aantal opgestelde pv’s boven het maandgemiddelde. Het betrof vooral overlast van buren (61), horecazaken (44), straatlawaai (27) en kotfuiven (26). De klachten gingen vooral over te luide muziek (123), in mindere mate over luidruchtige personen (44). Twee horecazaken kregen vijf pv’s op een jaar tijd.

Partnerschap in aanpak

Politie Leuven hecht veel belang aan de aanpak van geluidsoverlast en zet hiertoe de nodige middelen in. Maar de politie bindt de strijd tegen geluidsoverlast natuurlijk niet alleen aan. Samen met verschillende partners, waaronder de milieudienst van de stad Leuven, de Leuvense horeca, de studentenverenigingen, de KULeuven, UC Leuven-Limburg … wordt er niet enkel op regelmatige basis overleg gepleegd maar worden er ook verschillende initiatieven en concrete acties uitgewerkt.

In 2015 werd sterk ingezet op de praktische uitwerking van de nieuwe geluidsnormen, zoals deze in 2013 in de nieuwe Vlarem-wetgeving werden vastgelegd. Deze nieuwe normen zijn van toepassing overal waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt en werden in Leuven in het gecoördineerd politiereglement geïmplementeerd. Zo werden bijvoorbeeld bepaalde horecazaken (klasse 2 en 3) uitgerust met een registratietoestel (Munisense) wat het mogelijk maakt om het geluidsniveau continu te monitoren.

Acties geluid

In 2016 zal de politie op regelmatige basis, al dan niet aangekondigde gerichte acties uitvoeren. Tijdens het weekend van 15 en 16 januari werd zo een eerste actie georganiseerd waarbij verscheidene horecazaken gecontroleerd werden. In de eerste fase werd de focus gelegd op advies en preventie. In een  tweede fase werd er in verschillende zaken die uit vooronderzoek gekend waren een extra controlemeting van 15 minuten uitgevoerd. Daarbij werden er 2 processen-verbaal inzake geluid opgesteld ten laste van twee horecazaken wegens extreem hoge geluidswaarden (100 dB/LAeq 15min).

Daarnaast werden met verschillende horecazaken afspraken gemaakt om hun defecten te rapporteren aan de milieudienst van de stad Leuven. De cel Horeca van de politie volgt dit op en zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans