Geluidsoverlast 2018, de cijfers

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In 2018 registreerde de Leuvense politie 2.842 meldingen van geluidsoverlast. Dat is (opnieuw) een toename met 494 meldingen of +21% in vergelijking met 2017 (2.348 meldingen). Overlast veroorzaakt door buren is verantwoordelijk voor het grootste aantal klachten. In totaal werden 233 processen-verbaal opgesteld. Dat zijn er 14 meer dan in 2017 toen 219 pv’s werden uitgeschreven.

“Gemiddeld kregen we 237 klachten van geluidshinder per maand. In 2017 lag dat gemiddelde op 196 meldingen. De hoogste piek noteerden we in de maand oktober (334 klachten), maar ook in de maanden mei (294), juni (295) en juli (302) liepen heel wat klachten van geluidsoverlast binnen. Hoge temperaturen leidden tot een stijging van het aantal klachten van lawaaioverlast. In de wintermaanden januari (108 klachten), februari (161) en december (157) lag het aantal meldingen dan weer ruim onder het maandgemiddelde.”

Aard en oorzaak van de klachten

Wat de aard van de klachten betreft, heeft 46,8% (1.329 meldingen) betrekking op lawaaioverlast veroorzaakt door personen. Te luide muziek is verantwoordelijk voor 44,1% (1.252 feiten) van de meldingen.

De oorzaak van de geluidsoverlast ligt in 31% van de gevallen (849 meldingen) bij te lawaaierige buren. In 21,5% van de gevallen (590 klachten) gaat het om lawaai afkomstig van op straat. Hinder veroorzaakt door horecazaken en overlast door kotfuiven zijn goed voor respectievelijk 15,5% (424 meldingen) en 15,4% (422 meldingen).

Tijdstip en locatie van de geluidsoverlast

“Een licht verhoogd aantal meldingen van geluidsoverlast noteerden we op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnachten. De grote meerderheid van de klachten is afkomstig uit het centrum van Leuven (1.993 meldingen of 70,1%). Kessel-Lo en Heverlee zijn goed voor respectievelijk 421 meldingen (14,8%) en 312 meldingen (11%).”

Van uit de Tiensestraat komt een hoogste aantal klachten van geluidsoverlast, namelijk 88 feiten. Het gaat om klachten die het gevolg zijn van burenhinder (35), horecazaken (17), kotfuiven (13) en straatlawaai (16).

In de Naamsestraat had men vooral last van straatlawaai (21), horecazaken (18), buren (13) en kotfeestjes (10). Wat betreft de Naamsestraat werd samen met het buurtcomité bekeken welke maatregelen kunnen genomen worden om de overlast terug te dringen. Op deze drukke toegangsweg richting centrum wordt sinds november ’s nachts extra toezicht gehouden door anti-overlastteams en worden overtreders onverbiddelijk geverbaliseerd. Deze repressieve controles zullen de eerste weken van het tweede semester onverminderd voortgaan.

De fikse toename van meldingen over hinder in de Augustijnenstraat is voornamelijk te wijten aan klachten over één bepaalde horecazaak en is vooral het gevolg van luidruchtige klanten die op het terras staan te roken of te drinken. Horecazaken die frequent voor overlast zorgen, komen op de lijst met ‘loudspots’ te staan, locaties de extra worden gecontroleerd o.m. door de inspecteurs van de cel horeca met geluidsmeter of door de anti-overlastteams. Dat resulteerde voor het café in de Augustijnenstraat in 85 processen-verbaal voor klanten die duidelijk oorzaak waren van overlast.

Een café in Wijgmaal moest een maand lang de deuren sluiten na aanhoudende klachten van overlast en verschillende waarschuwingen die weinig effect hadden. Twee cafés in het centrum moesten tijdelijk hun muziekvergunning inleveren en mochten dus geen muziek meer spelen. Verschillende andere zaakvoerders kregen een laatste officiële waarschuwing of werden op het matje geroepen bij de burgemeester.

Processen-verbaal ingevolge vastgestelde geluidsoverlast

Elke melding van lawaaioverlast die bij de politie binnenloopt wordt ernstig genomen. In bijna 90% van de klachten wordt een ploeg ter plaatse gestuurd voor vaststellingen. Dat resulteerde in 233 processen-verbaal (219 in 2017) waarvan 182 GAS-pv’s. Het hoogste aantal pv’s (73) had betrekking op straatlawaai. Daarnaast werden 70 pv’s opgesteld voor te luidruchtige kotfeestjes.

In 51 gevallen kreeg een horecazaak een pv wegens te veel lawaai. Eén horecazaak kreeg 4 pv’s, twee horecazaken werden 3 keer geverbaliseerd wegens overdreven lawaaihinder en 2 zaken kregen 2 pv’s. Ook 41 luidruchtige buren kregen een boete in de bus.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans