Geld voor Vlaams-Brabantse scholen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Tijdens de eerste twee maanden van 2018 is er ruim 5 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. 3,5 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. Bijna 2 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. In de Leuvense regio vallen vier scholen in de prijzen.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende in januari en februari 2018 iets meer dan 31 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het vrij en het officieel gesubsidieerd onderwijs in heel Vlaanderen en Brussel. Voor Vlaams-Brabantse scholen komt dat neer op ruim 5 miljoen euro. Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd er in januari en februari 2018 voor bijna 3,5 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van schoolbesturen. Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure, is er bijna 2 miljoen euro vastgelegd.

14 Vlaams-Brabantse scholen krijgen een subsidie van meer dan 100.000 euro. 13 scholen krijgen een subsidie van minder dan 100.000 euro (en meer dan 10.000 euro), dat gaat dan concreet om kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair. De Gemeentelijke Basisschool van Nieuwrode krijgt het grootste bedrag: 400.000 euro, gevolgd door het Vrij Technisch instituut Leuven – Centrum voor Volwassenenonderwijs (213.251 euro). Ook Vrije Basisschool De Kinderberg in Bierbeek valt in de prijzen (102.025 euro), net als het internaat van het Heilig-Hartinstituut in Heverlee (79.059 euro).

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Ook in 2018 zetten we de vernieuwing en de modernisering van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen en Brussel verder. In Vlaams-Brabant wordt er voor ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in het vernieuwen en moderniseren van schoolgebouwen. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo groot als deze legislatuur. Naast de gewone subsidies zijn er bijvoorbeeld ook nog de huursubsidies, waarvan de tweede oproep nog tot eind deze maand loopt. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en moderniseren is van belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.”

 

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans