Geflitst: Steven Vermoere (Open Vld)

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

Leuven Actueel gaat geregeld op zoek naar een leuk beeld uit Leuven waar we zelf een eigenzinnige interpretatie aan geven. Deze keer passeerde onze fotograaf in café Orient op de Oude Markt in Leuven waar Open Vld’er Steven Vermoere zich in de nacht van oud op nieuw tot koning kroonde.

Sinds burgemeester Louis Tobback (sp.a) zijn afscheid van de Leuvense politiek aankondigde, rollen de speculaties over de Leuvense straten. Cruciale vraag in dat gegeven is natuurlijk ‘wie zal Louis Tobback opvolgen als burgervader van Leuven’? Binnen de eigen rangen zou dat Mohamed Ridouani moeten worden maar dat hangt natuurlijk af van het verkiezingsresultaat van de Leuvense socialisten. Coalitiepartner CD&V koos dan weer voor Carl Devlies als kopman en N-VA trekt met Lorin Parys als speerpunt naar de kiezer. Bij Open Vld ligt zoals verwacht Rik Daems in pole position en bij Groen lijkt Fatiha Dahmani de eer te laten aan Lies Corneillie. Tot zover de mogelijke opvolgers van Louis Tobback maar het is nu al duidelijk dat geen van allen evenveel politiek gewicht in de schaal kan leggen als de huidige burgemeester. Steven Vermoere, beter gekend als de bierkoning van Leuven, heeft daar een oplossing voor gevonden en wel in de nacht van oud op nieuw. Hij kroonde zichzelf in alle euforie tot koning van Leuven. “Na de keizer is het hoog tijd voor de koning”, klonk het ludiek. Leuven Actueel wenst Steven Vermoere alvast veel succes in zijn strijd voor de Leuvense sjerp.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens