Geen waarschuwing meer, onmiddellijk boete

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Tijdens de eerste zes maanden van 2017 daalde het aantal verkeersongevallen met 8,1% tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Traditioneel zien we echter een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober, niet toevallig de start van het school- en academiejaar, het moment waarop grote groepen weggebruikers zich weer in het verkeer begeven. De Leuvense politie wil deze stijgende trend dit jaar doorbreken, enerzijds door de komende maanden weggebruikers te sensibiliseren van het belang van de kennis van de verkeersregels en anderzijds door intensief te controleren op het naleven ervan.

Verkeer en verkeersveiligheid zijn thema’s die de bewoners, bezoekers en studenten van Leuven erg bezighouden. Dit blijkt niet alleen uit de resultaten van de twee meest recente buurtbevragingen, maar ook uit de vele reacties die we ontvangen via sociale media en e-mail.

Verkeer is daarom niet toevallig een van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan, zeg maar het beleidsplan, van de Leuvense politie. Door onder andere het geven van verkeerslessen, het voeren van preventieve campagnes en repressieve controles, proberen we de ongevallencijfers te doen dalen en het verkeersveiligheidsgevoel te doen toenemen. Ook de stad Leuven en de preventiedienst investeren voortdurend in een verkeersveilig Leuven onder andere door infrastructurele aanpassingen (bv. invoeren van zone 30, de aanleg van fietsstraten en fietssuggestiestroken, …) en sensibilisering (bv. fietsexamen voor zesdejaars).

Verkeersveiligheid is echter ook de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker. Al te vaak bekijken we de verkeerssituaties immers vanuit onze eigen bril ‘als fietser, als voetganger, als automobilist, …’ en zijn we weinig verdraagzaam voor de andere types weggebruikers. Nochtans zou Leuven een stuk verkeersveiliger kunnen worden als niet alleen iedereen de verkeersregels naleeft, maar ook als iedere weggebruiker inspanningen doet om hoffelijk te zijn in het verkeer.

Verkeerscontroles

De Leuvense politie controleert dagelijks automobilisten op gsm-gebruik, gordeldracht, alcohol en drugs in het verkeer, parkeerinbreuken en andere overtredingen. Daarenboven doet de Dienst Verkeer ook op regelmatige basis controle op zwaar vervoer: rij- en rusttijden, technische eisen, ladingzekering, zakenvervoer,…. Ook bromfietscontroles staan regelmatig op de planning.

“Vanaf 1 september zullen we ook de focus leggen op veilig en hoffelijk fietsverkeer. De fietscontroles zullen zich toespitsen op vijf grote thema’s: negeren van het verkeersbord C1, negeren van het rode verkeerslicht, fietsen in de voetgangerszone, fietsen in de verboden rijrichting op fietspaden en fietsen zonder licht. Dit zijn immers allemaal overtredingen waarbij fietsers zichzelf en andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen.” Opvallend is dat de politie dit jaar geen periode van ‘waarschuwingen’ in acht neemt. Wie over de schreef gaat, kan zich onmiddellijk aan een boete verwachten.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans