Geen veilige oversteekplaats voor Aarschotsesteenweg

Kirsten Bosmans
12 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) ondervroeg Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) over de aanleg van een fietsoversteek voor onder meer de schoolgaande jeugd die van het Montfortcollege in Rotselaar op weg naar huis de Aarschotsesteenweg moet kruisen. Het antwoord was negatief, maar daar nemen Karin Brouwers en Johan Geleyns, beiden CD&V-gemeenteraadslid in Leuven, geen genoegen mee.

De schoolgaande jeugd uit de Wilselse wijk Kwadenhoek die met de fiets naar het Montfortcollege in Rotselaar gaat, wordt op de terugweg naar huis geconfronteerd met een gevaarlijke oversteek. Zij moeten immers de drukke Aarschotsesteenweg (70 km/u) oversteken om de Jan Baptist Vanderelststraat in te gaan. Daarbij zijn deze jongeren afhankelijk van de goodwill van de automobilisten aangezien een veilige oversteekplaats ontbreekt. Volgens minister Weyts voldoet deze locatie echter niet aan de voorwaarden die de aanleg van een fietsoversteek kunnen verantwoorden.

Zo verklaart de minister dat in de zijstraten aanleidende fietspaden aanwezig moeten zijn, anders zouden fietsers die willen oversteken het fietspad langs de gewestweg blokkeren voor andere fietsers waardoor deze over het voetpad of de rijweg moeten rijden. “Dit is geen argument”, vindt Karin Brouwers. “Als wachtende fietsers het fietspad zouden blokkeren, is dat nu zonder fietsoversteekplaats ook het geval. Op de bewuste plek is het voetpad trouwens breed genoeg om een stuk naast het fietspad als fietsopstelstrook te gebruiken.”

Bovendien argumenteert de minister dat er in de praktijk geen veiligheidsverschil zou zijn tussen een weg met en zonder fietsoversteek, omdat de markering geen voorrangsrecht geeft aan de overstekende fietser. “Een fietsoversteekplaats geeft inderdaad geen voorrangsrecht aan de fietser en dat is ook niet nodig”, zegt Johan Geleyns. “Wat wel nodig is, is dat automobilisten er attent op worden gemaakt dat op deze plaats potentieel fietsers kunnen oversteken, dat ze dus waakzaam moeten zijn en indien nodig hun snelheid kunnen minderen.”

“Volgens ons is een markering dus zeker geschikt op deze plaats en is er wel degelijk een veiligheidsverschil tussen een weg met en zonder fietsoversteek”, aldus Brouwers en Geleyns. De CD&V-gemeenteraadsleden pleiten er tot slot voor om de snelheid op de Aarschotsesteenweg over het volledige traject tussen de spoorlijn en de rotonde te verlagen van 70 naar 50 km/u.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans