Geen uitspraak in “Leuven Rechtdoor” Persbericht Alliantie Regio Leuven

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De Nederlandstalige rechter van de Brusselse rechtbank oordeelde recent in kort geding dat vliegroutes boven Brussel en haar Noordrand aangepast moeten worden. De federale regering krijgt hiervoor negentig weken de tijd anders komen er dwangsommen van 50.000 euro voor elke inbreuk. Machelen, Vilvoorde, Meise, Grimbergen en Wemmel waren samen naar de rechter getrokken. Dit heeft niets met het afschaffen van Leuven Rechtdoor te maken zoals in enkele media gemeld werd.

“Het Vlaamse Gewest, dat eveneens was tussengekomen in deze rechtszaak, vond dat ze de Noordrand moest verdedigen tegenover de juridische procedure van het Brussels Gewest, die ertoe leidde dat een deel van de vertrekvluchten boven Brussel inderdaad worden afgewenteld op de Noordrand. Het valt erg te betreuren dat de VZW Leuven Rechtdoor, alsook de gemeenten Haacht, Aarschot, Holsbeek en Rotselaar nu dit vonnis betreffende de Noordrand eens te meer in de media misbruiken voor hun eigen en enig doel, namelijk het afschaffen van Leuven Rechtdoor”, klonk het bij de Alliantie Regio Leuven.

Niets is minder waar. De rechter volgde wel het standpunt van de Noordrandgemeenten, dat zij gediscrimineerd zouden zijn omdat niet alle vliegtuigen rechtdoor opstijgen zoals bij de Leuven Rechtdoor, waardoor er te veel vliegverkeer zou zijn boven de Noordrand. De Brusselse rechtbank oordeelde dus gisteren in kort geding dat de federale regering alle vliegroutes boven de noordelijke Vlaamse Rand en Brussel moet “hertekenen”. Omdat “alles aan elkaar gekoppeld is” schrapte de rechter dan maar het ganse luchthavenakkoord van 2008-2010. Het valt te verwachten dat de Belgische Staat nog in beroep gaat tegen dit vonnis. Met de vliegroute “Leuven 07 Rechtdoor” had deze rechtszaak niets te doen; ten andere geen enkele gemeente noch bewonersgroep uit de ganse Leuvense regio was partij. Het Vlaams Gewest, dat wel partij was in deze rechtszaak, vroeg trouwens ook niet de schrapping van de Leuven Rechtdoor”, wisten ze bij de Alliantie Regio Leuven.

Wat betreft de eigenlijke rechtszaak “Leuven Rechtdoor” voor het hof van beroep, wordt er geen uitspraak verwacht voor eind 2018. De “Leuven Rechtdoor” route is een uitvoering van de Europese verordening Nr. 598/2014, met andere woorden respect voor de ruimtelijke ordening in de Leuvense regio.”

Meer info valt te vinden via www.alliantieregioleuven.be  

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer