Gasthuisberg UZ Leuven en imec vlotter bereikbaar met hoogwaardig openbaarvervoersontsluiting

Kirsten Bosmans
10 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Vlaanderen investeert de komende drie jaar 15,5 miljoen euro in hoogwaardig openbaar vervoer tussen campus Gasthuisberg van UZ Leuven, wetenschapspark Arenberg, imec en station Leuven. Twee belangrijke tewerkstellingspolen van de regio worden zo de komende jaren veel vlotter bereikbaar met het openbaar vervoer. “Voor Leuven wordt dit een tweede grote openbaarvervoershub”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Het busstation op het Martelarenplein zit 18 jaar na de aanleg immers bijna aan zijn maximale capaciteit.”

Elke dag gaan er tienduizenden mensen – werknemers, studenten, bezoekers en patiënten – naar deze sites. Hiervoor trekt Vlaams minister van Mobiliteit de komende drie jaar 15,5 miljoen euro uit. Alle betrokken partners tekenden vandaag de protocolovereenkomst.

“Tussen 2020 en 2023 werken we aan een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer van en naar campus Gasthuisberg, imec en het Wetenschapspark Arenberg. Campus Gasthuisberg wordt daarbij, complementair aan het station van Leuven, uitgebouwd als een belangrijk multimodaal-vervoerknooppunt en wordt voorzien van een tweede bushalte langs de zuidelijke ringweg langs de campus. Elke 10 minuten zullen er in beide richtingen (van en naar het station van Leuven) via de Leuvense stadsring bussen rijden.”

“Met deze investering maak ik van Gasthuisberg en het Wetenschapspark Arenberg/imec echte vervoersknooppunten, draaischijven voor het openbaar vervoer. Mensen uit de ruime regio zullen er snel en comfortabel met de bus geraken, of vlot kunnen overstappen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Met snel en betrouwbaar openbaar vervoer willen we mensen verleiden om nu en dan hun auto aan de kant te laten staan. Daarom investeer ik ook in busbanen en een aangepaste weginrichting.”

Na de investering in de Leuvense ringbus en 28 miljoen euro in de verbeterde toegankelijkheid van de campus voor de auto en de fiets is dit een derde grote stap naar de uitbouw van de Health Sciences Campus Gasthuisberg als een echt Vlaamse streekmotor.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans