Gasthuisberg krijgt nieuwe toegang voor fietsers

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Met de start van het nieuwe academiejaar fietsen de eerste studenten over het nieuwe fietspad ten zuiden van de campus Gasthuisberg van UZ Leuven. Het fietspad is vooral een belangrijke verbetering voor de vele studenten die dagelijks vanuit Leuven naar de Sociale School in Heverlee fietsen. Naast het fietspad legt de Vlaamse overheid ook twee fietsbruggen aan: een over de E314 die aansluit op het nieuwe fietspad en een naast de nieuwe rotonde om de fietsers vlot de campus binnen te laten rijden.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: “Vlaanderen investeert in totaal 28 miljoen euro in vlotte en veilige mobiliteit rond campus Gasthuisberg. We steken ook een tandje bij voor de fiets. Twee nieuwe fietsbruggen moeten de fiets nog verleidelijker maken als alternatief voor de auto. De studenten en werknemers van het ziekenhuis kunnen vandaag al veilig vanuit Leuven naar campus Gasthuisberg fietsen. Met het fietspad en de fietsbrug die er nog in het voorjaar van 2018 zal liggen, wordt de campus ook vanuit de andere richting vlot en veilig bereikbaar met de fiets”.

Om het nieuwe fietspad aan te kunnen leggen, verschoof het Agentschap Wegen en Verkeer de Terbankstraat naar het zuiden. Het fietspad ligt evenwijdig met de ‘nieuwe’ Terbankstraat. De fiets- en voetgangersbrug komt naast de bestaande brug van de Terbankstraat over de E314 te liggen. Automobilisten zullen na de werken een rechtstreekse toegang hebben tot het parkeergebouw van UZ Leuven.

Sinds 2009 werken aan een betere mobiliteit voor campus Gasthuisberg

Campus Gasthuisberg wordt steeds vlotter bereikbaar per fiets en per bus.  In 2009 legde Wegen en Verkeer een nieuwe diensttoegang aan aan het kruispunt van de Tervuursesteenweg met de Celestijnenlaan. Dankzij de busbaan die Wegen en Verkeer in 2013 aanlegde op de Lüdenscheidsingel rijdt de Leuvense ringbus vlot over dat viaduct. Een vlotte doorstroming voor de bussen tussen Gasthuisberg en het station is daarmee verzekerd. Ook de linksafstrook richting campus Gasthuisberg zorgt voor een breder en sneller busaanbod van en naar het ziekenhuis.  Met de nieuwe fietsvoorzieningen gaat ook de fietser er nu op vooruit.

Maand lang versmalde rijstroken op E314 aan oprit Gasthuisberg

Half oktober start Wegen en Verkeer met de volgende stap in de aanleg van de fietsersbrug naast de Terbankstraat. Om die fietsersbrug te kunnen ondersteunen worden de funderingssokkels van de pijler geplaatst langs de E314. Op die funderingssokkel worden daarna de brugpijlers gebouwd.  De eigenlijke brugplaat wordt in het voorjaar van 2018 geplaatst. Om die werken vlot uit te voeren worden de rijstroken versmald en wordt ook een snelheidsbeperking ingevoerd. Wegen en Verkeer verwacht dat de hinder van deze versmalling beperkt is.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans