Gaat de Leuvense meerjarenplanning ontsporen?

Kirsten Bosmans
1 maand geleden
door Kirsten Bosmans

De stad Leuven heeft geen goede punten gescoord bij de gouverneur. Er worden grote vraagtekens geplaatst bij de meerjarenplanning en meer bepaald over de toename van de schuld van 114 naar 434 miljoen euro tegen 2025.

Het Leuvense stadsbestuur heeft een stevige brief gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Onderwerp van dienst: de Leuvense meerjarenplanning. In de brief komen meerdere opmerkingen aan bod. “De strategische nota bevat enkel de titels van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Er is geen enkele bijkomende omschrijving van het prioritaire beleid opgenomen… Hierdoor krijgen de raadsleden heel weinig informatie over hoe het prioritaire beleid concreet gerealiseerd zal worden”, staat er onder meer te lezen. De stad Leuven krijgt meteen ook het dringende advies om één en ander te verduidelijken. Ook het financiële plaatje ligt onder vuur. “In het meerjarenplan nemen de schulden van de stad exponentieel toe. Voor de stad en het OCMW evolueren de geraamde schulden van 114 naar 434 miljoen euro tegen 2025. Het meerjarenplan voldoet wel aan de normen van het financieel evenwicht maar toch dreigt een dergelijke stijging de financiële toestand van de stad en het OCMW steeds meer onder druk te zetten. Het is dan ook van belang dat het stadsbestuur zich hiervan voldoende bewust is bij de uitvoering en de opvolging van het meerjarenplan.”

Ondanks de bedenkingen over de kwaliteit van het belangrijke beleidsdocument ziet schepen van Financiën Carl Devlies niet meteen een acuut probleem. “Leuven is financieel gezond”, klonk het in een eerste reactie. “We maken ons geen zorgen. Ik nodig Vlaanderen uit om zelf eens een meerjarenplanning op te stellen.” Dat laatste zinnetje was er te veel aan voor N-VA, zeker nadat Devlies ook liet opmerken dat er een politiek spelletje wordt gespeeld door N-VA en minister Matthias Diependaele. “Nogal bijzonder want de diensten Gouverneur en Agentschap Binnenlands Bestuur vallen onder minister Bart Somers van Open Vld”, aldus N-VA bij monde van ondervoorzitter Lorin Parys. Die laatste omschrijft de brief zonder blozen als een blamage voor het nieuwe Leuvense schepencollege en stelt dat de Leuvenaars meer waar voor hun geld verdienen. Blijft de vraag: wie heeft er gelijk? Moeilijk vraagstuk waarop het antwoord wellicht is: “niemand en iedereen”. Toch blijven er na de hoogoplopende discussies nog vraagtekens zweven, niet in het minst of de Leuvense meerjarenplanning nu helemaal of slechts gedeeltelijk zal worden uitgevoerd. De ene piste zou kunnen leiden tot een verhoogde druk op de Leuvense financiën terwijl de andere zou inhouden dat het minstens voor een deel bij mooie beloften en intenties zal blijven. “Fais ton commerce. On va sauter en on verra bien”, zei een wijs man me ooit. Springen kan best spannend zijn, landen is dan weer een andere kwestie…

Bart Mertens

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans