Fietsmarkeringen aangepast op 8 plaatsen Leuvense ring

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vanaf maandag 6 augustus start een aannemer met het waterstralen van bestaande fietsmarkeringen op 8 verschillende plaatsen die kruisen met de Leuvense Ring. Aan deze fietsoversteekplaatsen worden de markeringen aangepast om een duidelijkere en veiligere verkeerssituatie te bekomen tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Het weghalen van de bestaande markeringen zal een 4-tal dagen duren en aansluitend worden er dan nieuwe fietsoversteken aangebracht vanaf 8 augustus. De werken zullen in totaal een 10-tal dagen duren en voor lokale hinder zorgen.

De locaties waar er gewerkt zal worden zijn:

het Joanna-Maria Artoisplein

het Provincieplein

de Tiensepoort

de Constantin Meunierstraat

de Kapucijnenvoer

de Redingenstraat

de Tervuursepoort

ter hoogte van campus Gasthuisberg UZ Leuven

De Naamsepoort en Parkpoort hebben reeds conforme markeringen.

Van 8 tot en met 17 augustus worden dan aansluitend – afhankelijk van het type kruispunt, wel of niet geregeld door verkeerslichten – de nieuwe markeringen voor fietsoversteken aangebracht.

Hinder tijdens de werken

Deze werken zullen tijdelijk voor overlast zorgen, maar dan zijn de kruispunten op de ring van Leuven terug wettelijk in orde voor het nieuwe schooljaar.

De aannemer zal werken tussen 9 uur en 15u30 en hij zal telkens in twee fasen werken, zodat de helft van de rijweg nog kan open blijven. Het verkeer zal dan tijdelijk beurtelings geregeld worden. Op die manier wil AWV de hinder zoveel mogelijk beperken. Ondanks de minderhinder-maatregelen wordt de meeste hinder tijdens de markeringswerken verwacht op de drukke kruispunten van de Tiensepoort, Tervuursepoort en het Artoisplein.

Fietspad versus fietsgeleiding

Om het voor de fietsers duidelijk te maken én om alle kruispunten uniform te houden wat betreft voorrang, worden er – waar nodig – speciale blokjes en fietslogo’s aangebracht die gelden als markering voor ‘fietsgeleiding’. Op de Leuvense Ring [R23] zijn de meeste kruispunten die nu aangepast worden met nieuwe fietsmarkering voorrangskruispunten die met lichten geregeld zijn.

De voornaamste reden is om duidelijk te maken aan automobilisten en andere weggebruikers die een afslaande beweging maken, dat fietsers hier hun pad kruisen. Belangrijk hierbij is dat de fietser altijd voorrang heeft op afslaande voertuigen, want de auto’s voeren een manoeuvre uit. Alleen bij het niet-functioneren of ontbreken van de verkeerslichten heeft de fietser op de fietsgeleiding geen voorrang op het verkeer op de voorrangsweg. Ook is er een duidelijke scheiding tussen fietsers en voetgangers op het zebrapad.

‘Fietspaden’ worden aangeduid door aan beide zijden fietslijnen – onderbroken witte lijnen –  aan te brengen, ofwel door ‘gebodsborden (D7, D9 of D10). Aan kruispunten met of zonder verkeerslichten worden ze vaak met rood ingekleurd als accent. Een fietser die op de hoofdweg ter hoogte van een kruispunt zonder lichten fiets heeft voorrang op de zijstraten. Een fietser ter hoogte van een kruispunt mét lichten moet uiteraard die lichten volgen.

En wat dan met de fietssuggestiestrook?

Het doel van een fietssuggestiestrook is om de rijbaan optisch te versmallen en de positie en aanwezigheid van de fietser duidelijk te maken. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer. Fietssuggestiestroken zijn dan ook een vorm van gemengd verkeer, waar auto’s en fietsers zich op dezelfde rijbaan bevinden. Fietssuggestiestroken zijn geen alternatief voor fietspaden. Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement, en heeft dus ook geen juridische basis.

Meer gedetailleerde info: wegenenverkeer.be/Leuven

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans