Fietslicht aan en gaan!

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ gaat de provincie Vlaams-Brabant de zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar verbeteren. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. 69 secundaire scholen en 17 politiezones doen al mee.

In de donkere wintermaanden is het ’s ochtends nog laat donker en schemert het ‘s avonds snel.  In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers. Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren.  Ook  wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg.

“Leerlingen met een defecte fietsverlichting krijgen bij een controle een fietslampje mee om toch veilig thuis te raken”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We geven hiervoor fietslampjes en reflecterende fietsplaatjes aan de politiezones van Vlaams-Brabant voor gebruik tijdens hun controles.”

In totaal hebben 69  secundaire scholen en 17 van de 23 politiezones van Vlaams-Brabant een zichtbaarheidspakket ‘Fietslicht aan en gaan’ besteld en controles gehouden.nVoor de campagne kocht de provincie Vlaams-Brabant 25.000 fietsplaatjes en 6.800 lampjes, 600 posters, 300 V-borden aan voor verdeling onder leerlingen van secundaire scholen van Vlaams-Brabant en onder politiezones van Vlaams-Brabant.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans