Fietsdiefstallen, jaarcijfers 2018

fietsen winkel
Kirsten Bosmans
12 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

In 2018 registreerde de Leuvense politie 1.744 fietsdiefstallen. Dat is een lichte toename met 31 feiten of +1,8% in vergelijking met 2017. In 2014 waren er nog meer dan 1.900 registraties, in 2009 en 2011 waren dat er zelfs 2.149 en 2.272.

Piekmaand oktober

In tegenstelling tot in het jaar 2017, toen de piek in maart hoger lag dan die in oktober, noteerden we in 2018 lagere pieken in maart (167 aangiftes) en mei (156 aangiftes), en een onbetwiste piek in oktober (220 aangiftes) en november (167 aangiftes).

Stationsomgeving geliefd actieterrein

Het merendeel van de fietsen werd gestolen in Leuven centrum (70,9%). Heverlee en Kessel-Lo waren goed voor respectievelijk 16,6% en 11,4% van de aangiftes. Wilsele en Wijgmaal sloten met 1,1% de rij af. “Het grootste aantal meldingen van fietsdiefstal had betrekking op de stationsomgeving (Martelarenplein en Professor Van Overstraetenplein). Maar we merken wel een verschuiving: het Martelarenplein telde in 2018 39 feiten minder, terwijl het Professor Van Overstraetenplein (de fietsenstalling) toenam met 24 feiten en daarmee de meest bezochte locatie is. De diefstallen op de Tervuursevest situeren zich voornamelijk in de buurt van het Sportkot en de Alma.”

Het aantal fietsdiefstallen in de fietsenstallingen aan het station gaat trouwens al sedert Kerstmis opnieuw in stijgende lijn. Als reactie op deze toename werd het aantal patrouilles in uniform (voornamelijk Fietsteam) en burger (het Fenomeenteam) opgevoerd. Al na enkele dagen werd een fietsendief op heterdaad betrapt. Anderzijds werden ook afspraken gemaakt met o.m. Securail, De Lijn en de uitbaters van de fietsenstallingen om verdachte gedragingen onmiddellijk te melden aan de politie. Een zelfde boodschap geldt trouwens voor elke burger. Tenslotte worden fietsers ook nog eens op attent gemaakt op het feit dat stevige fietssloten waarmee de fiets is vastgemaakt aan een vast fietsrek, fietsendieven er in heel wat gevallen van kan weerhouden de fiets te stelen.

Aangifte via e-loket

Wie aangifte wil doen van een fietsdiefstal, kan daarvoor op een politiecommissariaat terecht. Maar slachtoffers kunnen ook melding maken via e-loket. In 2018 maakten 260 slachtoffers gebruik van deze mogelijkheid.

Registratienummer

Van 957 van de 1.744 gestolen fietsen is geweten dat ze een registratienummer droegen. Daarvan waren er 377 eigendom van de KU Leuven of Velo. Een gegraveerde fiets schrikt fietsendieven weliswaar niet af. Maar het maakt het wel makkelijker om het teruggevonden rijwiel terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar of tijdens fietscontroles na te gaan of een fiets wel toebehoort aan degene die er mee rijdt.

Dader- en slachtofferanalyses

Slachtofferanalyse leert ons dat 59,6% van de slachtoffers mannen waren. Het oudste slachtoffer was 86 jaar oud, de jongste 6 jaar. Minstens 700 slachtoffers waren student of scholier. “We beschikken over de gegevens van 55 daders of verdachten. Het betrof 54 mannen en 1 vrouw.  Daarvan hadden er 41 de Belgische nationaliteit. Verder werden o.m. nog 3 Russen betrapt . De oudste fietsendief was 59 jaar oud, de jongste 12 jaar. Minstens 30 daders studeerden.”

Geruimde fietsen worden niet altijd opgehaald door eigenaar

Van de 6.623 fietsen die in 2018 tijdens opruimacties werden opgehaald, werden er in totaal 2.648 teruggehaald door hun rechtmatige eigenaar. Is de fiets gegraveerd, dan wordt de eigenaar schriftelijk uitgenodigd om zijn of haar rijwiel te komen terughalen. Ook na die uitnodiging reageren heel wat eigenaars niet. Van de 1.280 gegraveerde fietsen die vorig jaar werden opgehaald, werden er 701 door de eigenaars weer teruggehaald. Van de 4.232 niet-gegraveerde fietsen die op de Fietscentrale terecht kwamen, werden er 1.429 door de rechtmatige eigenaars weer opgeëist. En 497 opgehaalde fietsen tenslotte, waren eigendom van Velo en gingen allemaal naar hen terug.

Opgehaalde fietsen worden drie maanden lang in de Fietscentrale ter beschikking gehouden van de eigenaars. Na die wachtperiode wordt de stad eigenaar van de fiets die dan als achtergelaten wordt beschouwd. Alle fietsen die niet werden terug gehaald door de eigenaar, worden overgedragen aan de vzw Velo, een partner die haar sporen al ruimschoots heeft verdiend inzake fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling. Aan Velo werden in 2017 2.900 fietsen overgedragen.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans