Farmony: een duurzame Vlaamse landbouw, jij bent aan zet!

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Een landbouw in harmonie met natuur en milieu? Of een producent in harmonie met de consument en de markt? Onmogelijk denkt u? De serious game Farmony, een educatief computerspel voor jongeren, laat de speler kennis maken met de keuzes waar elke Vlaamse land- en tuinbouwer dagelijks voor staat, in het kader van verduurzaming van zijn productie.

Farmony is een educatief computerspel waarbij de speler in de huid kruipt van een Vlaamse land- of tuinbouwer. Al spelend ontdekt hij welke initiatieven land- en tuinbouwers vandaag nemen om hun productie te verduurzamen op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak.

Farmony wordt officieel gelanceerd op donderdag 27 oktober op het Koeweidehof in Merchtem. Minister van Landbouw Joke Schauvliege en voorzitter van Boerenbond Sonja De Becker gaan de uitdaging aan om tegen leerlingen uit het 4de jaar wetenschappen van Sint-Donatus Bovenbouw enkele spelletjes te spelen en een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering te realiseren op spelniveau.

Farmony laat toe om in een onderwijscontext het complexe begrip duurzaamheid uit te leggen aan de hand van een concreet voorbeeld: de Vlaamse landbouw. Jongeren ervaren het belang maar ook de moeilijkheid om een evenwicht na te streven tussen ecologische, economische en sociale aspecten van duurzaamheid.

Dit spel richt zich tot leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en sluit aan bij vakken uit zowel wetenschappelijke, economische als humane studierichtingen. Farmony is een online spel waardoor het ook door een breed publiek of binnen jeugdwerking kan worden gespeeld.

Meer informatie: www.farmony.be

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer