Fakbarstewards in de bloemetjes gezet

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op dinsdag 22 mei werden de Leuvense fakbarstewards in de bloemetjes gezet tijdens een feestelijke receptie in aanwezigheid van de schepen van studentenzaken en de vicerector studentenbeleid. Voorafgaand vond ook het fakbaroverleg plaats, tussen de Leuvense fakbarverantwoordelijken en beleidsmakers, politie en studentenvertegenwoordigers.

Fakbarstewards zijn goed herkenbaar aan hun opvallende rode jassen. Stuk voor stuk zijn het studenten die vrijwillig tijdens de uitgaansnachten, in weer en wind, bij hun fakbar of evenement aanwezig zijn om medestudenten tot kalmte aan te manen en zo de overlast rond de studentencafés tot een minimum te herleiden en te waken over de nachtrust van de omwonenden. Sinds het verschijnen van de studentenstewards is het aantal meldingen van overlast aan de fakbars duidelijk gedaald. De stewards verdienen dan ook een bijzondere erkenning.

Al verschillende jaren werken stad Leuven, politie Leuven, KU Leuven en studentenkoepel LOKO constructief, en met succes, samen met de Leuvense fakbarverantwoordelijken om van Leuven een overlastluwe stad te maken. Zo ondertekenden de partners in 2014 de Leuvense fakbarcode, die de overlast wil beheersen en het samenleven tussen studenten en bewoners wil bevorderen, en is er het jaarlijkse fakbaroverleg, waar uitbaters, politie en stad samen rond de tafel zitten om de overlastproblematiek te bespreken en oplossingen te zoeken.

Fakbarverantwoordelijken en stewards die de cursus van politie en preventiedienst volledig doorliepen en minstens 10 uren hebben gesteward, kregen ter erkenning van hun inspanningen een certificaat ondertekend door stadsbestuur, universiteit, LOKO en politie. Zo willen de partners de vele vrijwilligers erkenning bieden voor hun inzet als fakbarsteward om de uitgaansoverlast in de stad te beperken. Deze certificaten werden na het fakbaroverleg uitgereikt aan de 99 stewards en de 26 coachen door schepen Bieke Verlinden en vicerector Chantal Van Audenhove tijdens een feestelijke receptie in de Leuvense Faculty Club.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans