Extra senioreninspecteur versterkt Leuvense politie

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Een excellente service bieden aan alle senioren in Leuven is waar de seniorenpolitie garant voor staat. Om desondanks de steeds toenemende vergrijzing van de inwoners van Leuven toch tegemoet te kunnen blijven komen aan dit doel, werd een extra senioreninspecteur aangeworven bij de Leuvense politie. Patricia Van de Walle vormt sinds 2 januari 2017 een enthousiast team met Joke Luyckx, die al zeven jaar senioreninspecteur is. Met de komst van een extra senioreninspecteur worden ook een aantal nieuwe initiatieven in het leven geroepen zoals een Facebookpagina en ‘senior van de maand’.

De doelgroepenwerking van Politie Leuven, wijkinspecteurs met een doelgroep

De politiezone Leuven is met haar concept van doelgroepeninspecteurs een pionier in Vlaanderen. Al in 1999 kreeg de Leuvense politie haar eerste drie gemeenschapsbuurtagenten. De horeca, de senioren en de studenten hadden vanaf dan elk hun eigen wijkinspecteur. In 2001 kwam er nog een inspecteur bij voor de ziekenhuizen en in een 2012 een doelgroepeninspecteur, ter ondersteuning van de studenteninspecteur. De naam gemeenschapsbuurtagent wijzigde in de loop der jaren in doelgroepinspecteur. In de volksmond kent iedereen ze echter beter als de studentenflik, de senioren-, de horeca- en de ziekenhuisinspecteur.

De eerste doelgroepeninspecteurs, toen dus nog gemeenschapsbuurtagenten, maakten deel uit van de wijkpolitie. In plaats van een mooi afgebakende wijk of buurt zoals de gekende wijkinspecteur, kregen zij de verantwoordelijkheid over een doelgroep of gemeenschap gespreid over het ganse grondgebied. Studenten, senioren en horeca hebben elk hun eigen problemen, uitdagingen en verwachtingen. Je moest als wijkinspecteur al een beetje gespecialiseerd of goed geïntegreerd zijn in de doelgroep om een antwoord te kunnen bieden op vaak specifieke vragen en verwachtingen.

De gemiddelde wijkinspecteur kon hieraan niet voldoen, onder meer omwille van de specificiteit van de doelgroep en omdat hij of zij er gewoonweg onvoldoende tijd vrij voor kon maken.  De gemeenschapsbuurtagenten zouden deze leemte invullen. Zij kregen de ruimte en tijd om contacten te leggen met en vertrouwenspersoon te worden van hun doelgroep en zich te specialiseren in vaak toch wel technische materies.

Wat is de taak van de senioreninspecteur?

In Leuven ben je senior vanaf de leeftijd van zestig, wat maakt dat ongeveer één vierde van het totale bewonersaantal van de stad bestaat uit senioren. In een snel veranderende samenleving waarin de vergrijzing bovendien alsmaar toeneemt, is een hulpaanbod vanuit de politie geen overbodige luxe.

Inspecteur Joke Luyckx is al zeven jaar de senioreninspecteur van de Leuvense politie.

“We kunnen het echter niet hebben over ‘de doelgroep senioren’ zonder een duidelijk onderscheid te maken tussen een groep actieve senioren die nog geen nood hebben aan politionele ondersteuning en een tweede groep senioren die omwille van gezondheid, hoge leeftijd, cognitieve problemen of financiële redenen een beetje aan de rand van de samenleving beland zijn”, zegt Joke.  “We spreken dan van problemen zoals zichzelf verwaarlozen, vereenzaamd in isolement leven, dementie of zelfs mishandeling.  Het gaat hier meestal om alleenstaanden.”

“Zulke probleemsituaties worden regelmatig gemeld door verzorgenden, buren, gemeenschapswachten of collega’s. Via huisbezoeken tracht ik eerst zicht te krijgen op de situatie en vervolgens schakel ik via een zorgoverleg een aantal partners (OCMW, huisarts, mutualiteit, familie, bewindvoerder, thuisverpleging …) in om een sociaal vangnet te bouwen rond de zorgbehoevende zodat deze nog zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen mits een goede zorgomkadering. In enkele gevallen rest enkel de mogelijkheid tot opname in een woonzorgcentrum.”

Buiten deze maatschappelijke pijler voert de senioreninspecteur ook nog de duidelijk omlijnde politionele tussenkomsten uit zoals burenbemiddeling, hercontactnames na intrafamiliaal geweld, voorstellen aan het parket tot het intrekken van rijbewijzen, vaststellingen van diefstallen in woonzorgcentra …. Daarnaast heeft ze ook een adviserende rol in de seniorenraad van de stad Leuven, geeft ze voordrachten over veiligheid aan seniorenverenigingen en houdt ze maandelijks een aantal vaste contactmomenten in het merendeel van de woonzorgcentra van Leuven.

Sommige tussenkomsten zijn zo beklijvend dat Joke ze nooit meer zal vergeten. “Neem nu het verhaal van een hoogbejaarde demente vrouw die alleen woonde in een rijhuisje.  Haar zoon beheerde haar pensioen en zorgde voor de boodschappen.  Tot op een dag iemand van de thuisverzorging aan de alarmbel trok.  Bleek dat de vrouw al meer dan een jaar enkel vervallen maaltijden te eten kreeg.  Ze was dan ook vaak ziek en haar gezondheid ging zienderogen achteruit. We vonden in de koelkast alleen maar beschimmelde voedingswaren met vervaldata die maanden voordien verstreken waren. In de berging vonden we stapels post die de vrouw maandenlang bij de buren weggenomen had nadat de postbode zijn ronde gedaan had.  De vrouw werd na een zorgoverleg gedwongen opgenomen in een woonzorgcentrum waar ze nu nog steeds verblijft.  Tegen de zoon werd proces-verbaal van mishandeling opgesteld.” Op zulke momenten ben ik heel blij dat ik als senioreninspecteur iemand toch een menswaardig einde van haar leven heb kunnen verzekeren.

Van een naar twee senioreninspecteurs

Ook in de Leuven is de toenemende vergrijzing van de maatschappij erg voelbaar. Daarom werd beslist om de capaciteit van de doelgroepenwerking uit te breiden en een tweede senioreninspecteur aan te stellen.

Inspecteur Patricia Van de Walle startte haar carrière in 1997 bij de politie van Gent. Al na enkele maanden maakte ze de overstap naar PZ Meetjesland-centrum waar ze elf jaar deel uitmaakte van de interventiedienst tot ze in 2008 de sprong waagde naar de wijkdienst. In haar vorige zone specialiseerde Patricia zich in domiciliefraude, een kennis die ook in Leuven erg van pas zal komen. Uiteindelijk volgde ze in 2016 haar grote liefde naar Winksele en sinds 2 januari 2017 is ze aangesteld als senioreninspecteur bij de Leuvense politie.

De twee senioreninspecteurs zullen nauw samenwerken en elkaar aanvullen in de uitvoering van de taken.

Facebookpagina “senioreninspecteur Politie Leuven”

“Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk senioren te bereiken via allerhande kanalen. Aangezien zeer veel senioren gebruikmaken van internet, werd beslist een Facebookpagina voor hen te starten. Via deze pagina willen we enerzijds handige weetjes en tips meegeven, maar anderzijds ook een luisterend oor bieden aan elke senior die er nood aan heeft. De wereld is heel complex geworden, zeker voor de senioren. Daarom kan het nuttig zijn om samen met anderen naar oplossingen te zoeken. Dit kan niet alleen deugd doen voor de vraagsteller, maar ook voor de anderen.”, zegt Patricia.

Elke maand zal ook een senior van de maand in de kijker gezet worden op de Facebookpagina. Wil je zelf graag senior van de maand worden of ken je iemand, laat het dan zeker weten aan Joke of Patricia!

Hoe kan je Joke en Patricia bereiken?

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer