Einde van stabiliteitsprobleem Sint-Jacobskerk in zicht

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

55 jaar geleden werd de Sint-Jacobskerk gesloten wegens stabiliteitsproblemen, maar daar komt verandering in. Op 7 augustus start de aannemer, Monument Vandekerckhove, immers met de stabiliteitswerken.

Er komt dan een einde aan de discussie over de toekomst van de kerk. Sinds de sluiting is er hevig gedebatteerd over het lot van deze middeleeuwse kerk. Er werd zelfs gedacht aan afbreken of enkel de toren laten staan als herinnering. In de jaren zestig en zeventig wist niemand of een behoud mogelijk was. Tot de techniek van de micropalen werd ontwikkeld.

Onder de zuilen van de kerk worden in totaal 110 micropalen aangebracht tot op een diepte van 14,5 meter (vaste grond). Hierdoor zal de kerk voor het eerst in haar 800-jarig bestaan gefundeerd staan op draagkrachtige grond. Daarnaast worden nog andere stabiliteitswerken uitgevoerd zoals het aanbrengen van insnoerwapening, het plaatsen van metalen ankers en het terugplaatsen van de gewelven van de zijbeuken.

In 2013 keurde de gemeenteraad het bestek voor een stabilisering goed. De kosten werden toen geraamd op 2,8 miljoen euro. Uiteindelijk schreef de aannemer in voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. “In 2017 kregen we groen licht om door te gaan met het dossier en werd er 2 miljoen euro subsidie toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed” vertelt een tevreden Dirk Vansina. “Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar ik ben trots dat ik als schepen van monumentenzorg samen met de diensten dit dossier tot een goed einde heb kunnen brengen.”

Bestemming

De bestemming van de Sint-Jacobskerk staat op dit moment nog niet vast. “Dat de kerk in haar bestemming een rol zal spelen voor de ganse ontwikkeling van de benedenstad is voor mij een evidentie” zegt schepen Vansina. “De ontwikkeling van de Hertogensite, de podiumkunstenzaal aan de Brusselsestraat, parking De Bruul en op termijn de heraanleg van het Sint-Jacobsplein, het hangt allemaal samen.”

Nu de destabilisering en de ‘casco-restauratie’ een feit wordt, zal ook de bestemming meer concreet kunnen worden: een overdekte publieke ruimte met concert- en congresfaciliteiten of misschien een marktplek? Een werkgroep zal zich over de concrete voorstellen buigen.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans