Een vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Binnen het innovatieve plattelandsproject ‘In de Bres voor Boer en Natuur’ ondersteunt Regionaal Landschap Dijleland vzw samen met de projectpartners landbouwers die van hun land een vijfsterrenlandschap willen maken. Zo wordt het het landschap aantrekkelijker voor Boer en Natuur! Op 18 april om 12.30 uur wordt ‘In de Bres voor Boer en Natuur’ voorgesteld in Hof Ten Bosch in Huldenberg, een landbouwbedrijf dat al tal van maatregelen voor natuur nam.

Talrijke maatregelen voor natuur betekenen een echte meerwaarde voor een landbouwbedrijf. Door kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, poelen) aan te leggen verfraait het landschap, worden nuttige soorten aangetrokken zoals bestuivers en plaagbestrijders (bijen, vleermuizen, torenvalk). Nestkasten voor die nuttige soorten maken het bedrijf extra aantrekkelijk. Het gericht inzetten van beheerovereenkomsten, vergroeningsmaatregelen en kleine landschapselementen draagt bij tot erosiebestrijding, een bufferende werking tegen klimaatverandering en voldoende voedselaanbod voor nuttige soorten.

De partners van het project zijn Regionaal Landschap Dijleland, de provincie Vlaams-Brabant, Boerenbond, Proefcentrum Herent, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaamse Landmaatschappij, Patrijzenwerkgroep Vlaams-Brabant en Agrobeheercentrum Dijleland.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer