Een veilige schoolomgeving voor kleuterschool De Kassei in Wakkerzeel

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De gemeente Haacht ontvangt van de provincie een subsidie van 50.000 euro om de schoolomgeving aan de Vrije basisschool De Kassei in Wakkerzeel verkeersveiliger te maken. De school, de ouders, de provincie en de gemeente werkten samen aan een voorstel met een wegversmalling ter hoogte van de school en nieuwe zebra- en voetpaden.

Samenwerking tussen school, ouders en gemeenten

“Een veilige schoolomgeving is zowel voor scholen als het gemeentebestuur een aandachtspunt dat vaak op de agenda staat tijdens gezamenlijke overlegmomenten”, vertelt schepen van Onderwijs Nico Bogaerts. “Directie en ouders van De Kassei hielden een verkeersbevraging bij ouders van leerlingen waaruit bleek dat de slechte staat van de voetpaden en het gebrek aan een fietspad en fietsenstalling de grootste knelpunten zijn. Samen met de gemeente werd een plan opgemaakt dat de verkeersveiligheid moet verhogen.”

In het kader van de subsidie voor infrastructurele ingrepen ten behoeve van stappers en trappers op prioritaire schoolroutes, kent de provincie voor de uitvoer van het plan de maximumsubsidie van 50.000 euro toe aan de gemeente.

Zwakke weggebruiker staat centraal

In de plannen wordt vooral ingezet op de veiligheid van de voetgangers door hun traject zoveel mogelijk te scheiden van het autoverkeer. Hiervoor komt er een versmalling in de Pastoriestraat ter hoogte van de parking tussen de kerk en de school. Het voetpad aan de overzijde wordt verbreed, net zoals de voetpaden vóór de kerk en naast de kerkhofmuur. Hierdoor wordt de Martelarenlaan aan de kerk smaller, wat het veiligheidsgevoel van de zwakke weggebruikers zal verhogen. In de Pastoriestraat komen er twee nieuwe zebrapaden en wordt het zebrapad aan de kerk verlegd om de oversteeklengte te verminderen.

De school dient nog een afzonderlijk subsidiedossier in voor het plaatsen van een fietsenstalling op de parking achter kerk aan de kleuterschool. Voorlopig omvatten de plannen enkel de omgeving van de kleuterschool. Voor de lagere school worden ook maatregelen voorzien, maar hiervoor wordt gewacht op de uitvoering van de komende rioleringswerken.

“In de komende maanden worden nog twee gelijkaardige subsidiedossiers ingediend. Ook aan andere scholen wordt gewerkt aan een verkeersveiligere schoolomgeving”, besluit Nico Bogaerts.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer