Een praatje slaan aan de compostbakken

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Voor appartementsbewoners is het niet altijd eenvoudig om afval te sorteren. Niet enkel omwille van het plaatsgebrek maar ook de geurhinder, vooral bij gft-afval. Vijftien jaar geleden bedachten de bewoners van een appartementsblok aan de Celestijnenlaan een oplossing: wijkcompostering.

In samenwerking met de nabijgelegen Vrije Basisschool Terbank en met ondersteuning van de stad werd een compostpark aangelegd.

Enkele bewoners van het appartementsgebouw wilden graag hun gft-afval composteren, maar hadden er de plaats niet voor. De bewoners stelden de vraag aan basisschool Terbank, dat naast het appartementsgebouw ligt. Die wilde meteen meewerken. De school stelde een stuk grond ter beschikking om een compostpark in te richten.

Het stadsbestuur zorgde voor een omheining, een tuinhuis en compostbakken. De bewoners zochten en vonden vrijwilligers die beurtelings het compostparkje open houden. De vrijwilligers krijgen daarvoor ondersteuning van de compostmeesters van de stad.

Ook de school doet haar duit in het zakje. De kinderen brengen klokhuizen van appels, bananenschillen en ander gft-afval naar de compostbakken. Zo leren ze het belang van composteren en kunnen ze zien dat afval ook een grondstof kan zijn.

Vijftien jaar later is het compostpark uitgegroeid tot meer dan een plaats waar buurtbewoners hun gft-afval kwijt kunnen: het is een plek waar ze elkaar ontmoeten en een praatje slaan. “Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken om zich belangeloos in te zetten en het compostpark open te houden en mensen te helpen bij het composteren”, zegt schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani.

Samen composteren
De stad ondersteunt deze initiatieven omdat het buren samenbrengt en zorgt voor beter sorteren en dus minder restafval. Ook in andere wijken composteren buren samen hun gft-afval, zoals in de gemeenschappelijke tuin van de Dijlemolens en het Ruelenspark. Op meerdere plaatsen in Leuven wordt een compostering gecombineerd met een buurtmoestuin, meestal aangevraagd in het kader van ‘Kom op voor je Wijk’.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer