Een op drie ondernemers overweegt overlaten bedrijf

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Eén op de drie Vlaamse ondernemers (35%) denkt eraan zijn of haar bedrijf over te laten. Iets meer dan de helft van hen ziet dat zelfs binnen de vijf jaar gebeuren. De enquête gebeurde in de aanloop naar de week van de bedrijfsoverdracht.

De belangrijkste reden daartoe, zo blijkt uit de rondvraag, is omdat het een minder groot risico vormt dan een bedrijf van nul op te bouwen. Grootste struikelblok zijn onverwachte problemen die kunnen opduiken.

Als je hen vraagt aan wie ze hun bedrijf het liefst zouden overlaten, dan antwoordt ongeveer de helft ‘de eigen kinderen’. Slechts 21% gaat ervan uit dat dat in de praktijk ook zo zal zijn. “Hoe het ook uitdraait, deze cijfers laten zien dat er zich voor externe overnemers de komende jaren heel wat interessante kansen zullen aandienen. Wie op een snelle manier wil groeien, houdt maar beter de overnamemarkt in de gaten.” Bernard De Potter – administrateur-generaal Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Uit de rondvraag blijkt trouwens dat zo’n 40% van de ondernemers dat effectief doet. Zij rekenen een overname tot de opties.

Gevraagd naar de redenen waarom ze een overname (zouden) overwegen, antwoordt 31% ‘omdat het een minder groot risico is dan een bedrijf van nul op te bouwen’. Andere veel gehoorde antwoorden zijn:

  • Er is een inkomen vanaf de eerste dag (29%)
  • Een overname geeft me onmiddellijk toegang tot klanten (28%)
  • Het gaat om een gevestigd merkt, met vertrouwen bij klanten, leveranciers en banken (25%)
  • Het is makkelijker om financiering te krijgen voor de aankoop van een bestaand bedrijf (20%)
  • De ligging van de onderneming (20%)

Uiteraard zijn er ook struikelblokken: zo geeft 56% aan dat er bij een overname altijd lijken uit de kasten kunnen vallen. Die onvoorziene problemen boezemen zo’n 50% van de ondernemers angst in. Onvoldoende kennis is een andere reden voor terughoudendheid bij de ondernemers.

Verder valt op dat een overname lang niet altijd zo weloverwogen is als je zou verwachten. Maar liefst 31% van de ondernemers die een overname achter de rug of in het vooruitzicht hebben, geeft aan dat het iets is dat hen is overkomen. ‘Een plotse opportuniteit’ zeg maar. Meer nog, 41% van de ondernemers geeft aan dat ze voorafgaandelijk geen uitgebreide marktstudie hebben gedaan.

“Nochtans is een behoorlijke voorbereiding cruciaal voor een succesvolle afloop. Veel ondernemers geven in de enquête bijvoorbeeld aan dat ze moeite hebben om de waarde van hun bedrijf in te schatten. Externe begeleiding is die omstandigheden zeker aangewezen. De Week van de Bedrijfsoverdracht biedt alvast een unieke gelegenheid om met alle partners, adviseurs en dienstverleners kennis te maken.” Bernard De Potter – administrateur-generaal Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer