Een boom voor oude gsm’s of smartphones

Kirsten Bosmans
10 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Nog tot 24 maart kunnen studenten en personeelsleden van de KU Leuven hun oude of kapotte gsm’s en smartphones inleveren via speciale Recupel inzamelboxen, zowel in Leuven als op de andere campussen in Vlaanderen. Voor elke werkende telefoon en voor elke vier niet-werkende telefoons plant het Green Office for KU Leuven in samenwerking met Natuurpunt vzw een boom. Met deze actie willen de organisatoren studenten en personeel bewust maken van de impact van elektronisch afval.

Minder dan 2% van alle gsm’s wereldwijd wordt gerecycleerd. Oude gsm’s en smartphones, werkend of niet, bevatten waardevolle metalen afkomstig uit het Zuiden, tantaal of goud bijvoorbeeld. Aangezien deze metalen schaarser worden, wordt de milieu-impact van de ontginning alsmaar groter, met enorme sociaal-economische gevolgen voor de lokale bevolking. Metalen uit ongebruikte gsm’s recupereren biedt daarvoor een oplossing.

Een jaar geleden stapte Benoit Bergen, student bio-ingenieur aan de KU Leuven, naar het Green Office, het duurzaamheidslaboratorium aan de universiteit, met een idee: “Uit onderzoek van Umicore blijkt dat een gezin gemiddeld 4,5 ongebruikte gsm’s in de kast heeft liggen. Door deze telefoons in te zamelen kunnen heel wat kostbare grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Als universiteit verkeren we in de ideale positie om een grote groep studenten en personeelsleden te sensibiliseren én tot actief recycleren aan te zetten.” Benoit verkreeg via het Green Office het draagvlak en de ondersteuning om met een team van gemotiveerde medestudenten zijn idee uit te werken.

Studenten en personeel kunnen op twintig inzamelpunten verspreid over alle KU Leuven-campussen in Vlaanderen hun oude gsm inleveren. Voor elke werkende telefoon en voor elke vier niet-werkende telefoons planten de initiatiefnemers in samenwerking met Natuurpunt vzw een boom. Wie geen telefoons heeft liggen, maar wel ander elektronisch afval kan daarmee op donderdag 21 maart de hele dag terecht tijdens het Recupel café aan ALMA 3 op campus Arenberg in Leuven. In ruil voor een kapotte haardroger of een ongebruikte oplader geniet je er van een gratis drankje of hapje. Daarnaast organiseert het Green Office for KU Leuven verschillende activiteiten die het thema ’e-waste’ in de kijker zetten, waaronder een experten-debat, een documentaire-avond en een lezing.

Voor de ophaling en verwerking van de telefoons doen de organisatoren een beroep op gespecialiseerde bedrijven. Recupel zamelt verschillende soorten elektronisch afval in en recycleert ze. Out Of Use test welke elektronische apparaten opnieuw kunnen worden gebruikt. Niet-herbruikbare apparaten gaan vervolgens naar Umicore, waar de laatste verwerking plaatsvindt en waardevolle elementen kunnen worden teruggewonnen.

Peter Sabbe, General Manager van Recupel: “Uit recent onderzoek blijkt dat alle Belgische gezinnen samen ongeveer 378 miljoen elektrische en elektronische huishoudtoestellen bezitten. Naar schatting 46 miljoen daarvan worden niet meer gebruikt: dvd-lezers, projectoren, oude smartphones, rekenmachines… We zijn ervan overtuigd dat die ongebruikte toestellen ook rondslingeren in studentenhuizen en -kamers, of elders op de universiteitscampus. Recupel kan ze een tweede leven geven dankzij reparatie en herwaardering via de kringwinkels. Vaak belanden de kleinste gebruiksvoorwerpen – die relatief goedkoop zijn – bij het huishoudelijk afval. Denk maar aan fietslampen, oortjes, USB-sticks, opladers. Het is onze plicht om deze ook zoveel mogelijk in te zamelen en te recycleren om zo de schaarse metalen die ze bevatten terug te winnen. Via Café Recupel willen we op een ludieke manier studenten informeren over hergebruik en recyclage van ons elektro-afval en het belang ervan. Inzetten op urban mining is van cruciaal belang voor onze toekomst.”

Met ‘Mine Your Phone’ speelt het Green Office for KU Leuven opnieuw in op het thema van de circulaire economie. Professor Karel Van Acker, voorzitter van de Duurzaamheidsraad van de KU Leuven en expert in circulaire economie, benadrukt het belang van campagnes zoals ‘Mine Your Phone’. “Het terugwinnen van de waardevolle metalen die in elke gsm zitten is een belangrijke stap naar de circulaire economie. Cruciaal daarvoor is dat we veel meer afgedankte gsm’s inzamelen en tot bij de herstel- of recyclagebedrijven krijgen. Dat studenten hier het voortouw in nemen en er een campagne voor opzetten, kan ik alleen maar toejuichen.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans