EcoWerf vergroent containerparken Haacht, Kortenberg, Rotselaar en Tienen

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf heeft, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de containerparken van Haacht, Kortenberg, Rotselaar en Tienen vergroend. Ze heeft de groenbuffer van de parken op een natuurlijke wijze heringericht. Dit heeft een positief effect op de lokale flora en fauna. De bezoekers van het containerpark worden ook gesensibiliseerd over biodiversiteit. Het is een voorbeeldproject dat andere containerparken later zullen overnemen.

‘Projecten die de biodiversiteit op bedrijventerreinen versterken, krijgen onze steun,’ zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Het samenwerkingsproject ‘Biodiversiteitstoets in dienst van containerparken’ van EcoWerf, IGO, de gemeenten Haacht, Rotselaar, Kortenberg en Tienen en de compostmeesters van de containerparken van deze gemeenten is hiervan een mooi voorbeeld.’

‘We verrijkten de bestaande groenbuffers in onze containerparken in Haacht, Kortenberg, Rotselaar en Tienen op een ecologische manier met de aanleg van houtkanten, takkenrillen, insectenhotels en bloemenweiden. Hierdoor vergroten we het leefgebied van de plaatselijke vogels, zoogdieren en insecten. Bovendien vormen deze groene ruimten stapstenen naar grotere natuurgebieden,’ zegt Peter Standaert, directeur van EcoWerf.

De natuurontwikkelingsacties, die  op deze containerparken zijn uitgevoerd,  werden bepaald door de biodiversiteitstoets. De toepassing van dit instrument zorgt ervoor dat er geen pesticiden meer hoeven gebruikt worden bij het groenbeheer, dat er een toename is van de streekeigen soorten, een inrichting gericht op specifieke soorten  en dat de containerparken op een natuurlijke manier geïntegreerd worden in hun omgeving.

Op woensdag 24 mei brengt gedeputeerde Tie Roefs een bezoek aan het project van EcoWerf op het containerpark van Haacht. Peter Standaert, directeur van EcoWerf en Walter Op de Beeck, directeur van IGO, geven uitleg over het project. Gedeputeerde Tie Roefs kadert het project in de provinciale acties om de biodiversiteit te versterken op bedrijventerreinen. Daarna is er een rondleiding op het containerpark waarbij de natuurontwikkelingsacties bezocht worden.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer