EcoWerf vergroent containerparken Haacht, Kortenberg, Rotselaar en Tienen

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf heeft, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de containerparken van Haacht, Kortenberg, Rotselaar en Tienen vergroend. Ze heeft de groenbuffer van de parken op een natuurlijke wijze heringericht. Dit heeft een positief effect op de lokale flora en fauna toe. De bezoekers van het containerpark worden ook gesensibiliseerd over biodiversiteit. Het is een voorbeeldproject dat andere containerparken later zullen overnemen.

‘Projecten die de biodiversiteit op bedrijventerreinen versterken, krijgen onze steun’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen. Daarom stimuleren we natuurprojecten op plaatsen waar je dat niet onmiddellijk verwacht: bedrijventerreinen, begraafplaatsen, speelplaatsen en jeugdterreinen’.

Het samenwerkingsproject ‘Biodiversiteitstoets in dienst van containerparken’ van EcoWerf, IGO, de gemeenten Haacht, Rotselaar, Kortenberg en Tienen en de compostmeesters van de containerparken van deze gemeenten is hiervan een mooi voorbeeld.
‘Het project geeft duidelijk een meerwaarde aan de algemene natuurkwaliteit en biodiversiteit, heeft oog voor de koetserburen van de betrokken gemeenten en er is voldoende participatie met de gebruikers en andere bedrijven. Daarom krijgt het project een subsidie van 20.000 euro’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

‘We verrijkten de bestaande groenbuffers op onze containerparken in Haacht, Kortenberg, Rotselaar en Tienen op een ecologische manier. Hierdoor vergroten we het leefgebied van verschillende soorten planten en dieren. Bovendien vormen deze groene ruimten stapstenen naar grotere natuurgebieden’, zegt Peter Standaert, directeur van EcoWerf.

Het project in de vier containerparken is een proefproject om ook de andere 23 containerparken van Oost-Brabant op dezelfde wijze om te vormen. Bovendien vervult EcoWerf zo een voorbeeldfunctie voor de andere bedrijven op de sites waar de containerparken gelegen zijn.

Met de aanleg van bloemenweiden, houtkanten, takkenrillen en insectenhotels zetten de partners in op tal van vogels, zoogdieren en insecten. Het project zal een positieve invloed hebben op het leefgebied van een aantal koesterburen, zoals sleedoornpage (Haacht, Rotselaar en Kortenberg), eikelmuis (Haacht), geelgors en huiszwaluw (Rotselaar).

De natuurontwikkelingsacties, die  op deze containerparken zijn uitgevoerd,  werden bepaald door de biodiversiteitstoets. De toepassing van dit instrument zorgt ervoor dat er geen pesticiden meer hoeven gebruikt worden bij het groenbeheer, dat er een toename is van de streekeigen soorten, een inrichting gericht op specifieke soorten  en dat de containerparken op een natuurlijke manier geïntegreerd worden in hun omgeving.

Daarnaast zal er ook uitgebreid aandacht zijn voor communicatie en sensibilisering naar de gebruikers en wachters van de containerparken en omliggende bedrijven. Zo komt  er op de containerparken een infobord over de koesterburen en het pesticidenvrij beheer.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer