Druk op Leuvens station neemt zienderogen toe

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het Leuvense station is niet alleen door zijn rol als studentenstad zeer drukbezocht, ook de centrale ligging zorgt ervoor dat Leuven een van de drukst bezochte pendelstations van het land is. Kamerlid Els Van Hoof stelde samen met Jong CD&V Leuven begin dit jaar al dat de druk op het Leuvense station onhoudbaar wordt.

De reizigerstellingen die de Leuvense politica opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot lijken hun bezorgdheden te ondersteunen. Zo zouden volgens schattingen 34.267 reizigers wekelijks het Leuvense station bezoeken, dat is een toename van 3 procent in vergelijking met vorig jaar. Van Hoof: “De druk op het Oost-Brabantse treinnetwerk is gigantisch. Ik vraag hiervoor al geruime tijd oplossingen bij de bevoegde minister. Dat kan door langere treinstellen te voorzien, maar vooral ook door de opening van nieuwe stations. Vooral de weigering van NMBS om een nieuw treinstation in Researchpark Haasrode te openen is een doorn in mijn oog. In Oost-Brabant zijn er veel te weinig stopplaatsen naargelang het aantal reizigers, het station in Haasrode is een noodzakelijke oplossing. Wat Bellot voor Luik doet, moet hij ook voor Leuven doen.”

Dat het station van Leuven drukbezocht is, is geen geheim. Dat het Vlaams-Brabantse treinverkeer verzadigd is, is dat ook niet. CD&V Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Els Van Hoof dringt dan ook al jaren aan op een uitbreiding van het Oost-Brabantse treinaanbod, met als belangrijkste punt een opening van het station in Haasrode. Nog in maart dit jaar drong ze samen met Jong CD&V Leuven aan op een oplossing voor de oververzadiging van de vervoersproblematiek en waarschuwde ze voor ‘Japanse toestanden’ waar pendelaars de trein worden ingeduwd.

Om hun stelling te onderbouwen vroeg Van Hoof de reizigerstellingen op bij bevoegd minister Bellot. Ze wilde weten hoeveel reizigers het Leuvense station bezoeken en op welke tijdstippen. Het vermoeden dat de druk op het treinnetwerk toeneemt lijkt bevestigd: in 2017 ging het om 34.276 wekelijkse reizigers, wat een toename is van 3 procent ten aanzien van voorgaande jaren. Vorig jaar ging het om 33.200 reizigers. Het gaat met andere woorden om bijna 1,8 miljoen reizigers per jaar. Van Hoof: “Hoewel het om schattingen gaat, is duidelijk dat steeds meer reizigers de weg naar het station vinden, wat uiteraard zeer positief is. Wat echter minder tot vrolijkheid stemt, is het feit dat er onvoldoende gedaan wordt om het aanbod af te stemmen op de vraag. Een station in Haasrode zou zeker veel gebruikt worden en de druk op het Leuvense station wat kunnen verlichten.”

In Leuven alleen al zijn er wekelijks meer dan 30.000 reizigers, in Vlaams-Brabant gaat het om 90.000 instappende reizigers. In bijvoorbeeld de provincie Luik gaat het slechts om de helft, namelijk 45.000 reizigers, terwijl er bijna even veel bediende stations zijn. In de provincie Vlaams-Brabant bevinden zich 65 stopplaatsen, in Luik 60. Van Hoof: “Als ik dan vaststel dat er in Ougrée een nieuwe stopplaats geopend wordt zodat studenten makkelijker in Luik zouden geraken, terwijl de opening van een station in Haasrode wordt afgewezen, stel ik mij daar vragen bij. Die vragen zal ik ook overbrengen aan minister Bellot.”

De Leuvense politica verwijst naar de opening van twee nieuwe stations in de provincie Luik in juni dit jaar – in Ougrée en Seraing – waarvan de opening 1,2 miljoen kostte en de jaarlijkse exploitatiekosten rond het miljoen liggen. Ondertussen kwam er een negatief advies van NMBS voor de opening van het station in Haasrode. Van Hoof: “NMBS stelt dat de opening van het station te duur zou zijn, dat het huidige aanbod volstaat en dat een station in Haasrode een ‘kannibaliserend’ effect zou hebben op andere vervoersmethoden en omliggende stations. Ik vraag mij ten zeerste af of die argumenten niet eerder opgaan voor andere stations die recent zijn open gegaan. Zeker gezien het beperkte aantal stations in Oost-Brabant vergeleken met het aantal reizigers. Ik blijf de minister onder druk zetten om tot een oplossing te komen.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans