Dringende instandhoudingswerken traptorens Sint-Michielskerk

Ann Peeters
7 maanden geleden
door Ann Peeters

De Sint-Michielskerk in de Naamsestraat is als monument beschermd en geldt als één van de zeven wonderen van Leuven. “De restauratie is volop bezig”, zegt schepen Dirk Vansina “Het restauratiedossier werd in 2014 ingediend met het oog op 80% restauratiesubsidies.”

Er werd een globale restauratieplanning voor de barokkerk opgemaakt. De volledige restauratie van het interieur en exterieur werd in zeven fasen opgesplitst.

Recent werden al herstellingswerken aan de gevel uitgevoerd en werden de trappen gerestaureerd (fase 0).

De eerste fase aan het exterieur omvatten de restauratie van het koor, de noordelijke en zuidelijke zijkapellen, een deel van de dwarsbeuk en de bijgebouwen (sacristie en doopkapel). De werken omvatten de algemene reiniging van de gevels, de restauratie van het metselwerk in natuursteen en baksteen, plaatsen van nieuw glas in de loodramen, het plaatselijk herstel van het houten dakgebinte, het plaatsen van nieuwe leien en zinken daken en de restauratie van het schrijnwerk in hout. Het betreft dus het exterieur van het koorgedeelte (zijde Collegium Veteranorum van KULeuven).

Bij recente inspectiewerken aan de torens is echter vastgesteld dat de bestaande barsten verder open gaan waardoor er een stabiliteitsprobleem is ontstaan dat dringend moet hersteld worden. Het dak van de torens is in zeer slechte staat waardoor verdere schade aan de torens niet denkbeeldig is. Het stabiliseren van deze torens, voorzien in het oorspronkelijke restauratiedossier, dient daarom vervroegd uitgevoerd te worden. Als voorafname op de toekenning van de restauratiepremie worden beide traptorens daarom versneld gerestaureerd.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters